Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040728