Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040728