Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014194