Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Europese Verkiezingen 6 juni 2024

De inwoners van de Europese Unie kiezen om de vijf jaar rechtstreeks de leden van het Europees Parlement. Aan het Europees Parlement nemen 27 landen deel. Het parlement let vooral op het belang van de Unie in haar geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt 448,4 miljoen Europeanen. Het nieuwe parlement heeft 720 afgevaardigden, waarvan 31 namens Nederland. Dit zijn er meer dan in 2019. Dat komt enerzijds doordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie trad. Anderzijds is het doordat Nederland meer inwoners kreeg. Het Europees Parlement (EP) kiezen we sinds 1979 om de vijf jaar via rechtstreekse algemene verkiezingen.

De verkiezingen voor het huidige parlement waren in Nederland op 23 mei 2019. De volgende verkiezingen zijn tussen 6 en 9 juni 2024. In Nederland is dat op donderdag 6 juni 2024.

De gemeente regelt praktische zaken voor deze verkiezingen en zorgt voor de stembureaus.

Op deze pagina vindt u de informatie over deze verkiezingen:
-    Registratie niet-Nederlandse Europeanen in de gemeente Hulst
-    Kandidaatstelling - op wie kunt u stemmen?
-    Kiesgerechtigden & stempassen – wie mogen stemmen?
-    Stembureaus – waar kunt u stemmen?
-    Identiteitsbewijs - niet vergeten
-    Ondersteuningsverklaring afleggen
-    Tijdelijk verblijf in het buitenland
-    Volmacht - voor als u zelf niet kunt komen
-    Uitslag verkiezingen
-    Publicatieborden verkiezingsaffiche

 

 

Registratie niet Nederlandse Europeanen in de gemeente Hulst

Wilt u stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement? En hebt u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? Dan mag u kiezen om in Nederland te stemmen.

Stemmen in Nederland
Wilt u stemmen in Nederland? Vul dan het registratieformulier (Y32) in.

Met dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar één keer stemmen voor het Europees Parlement.
Zorg dat we uw formulier uiterlijk 23 april 2024 hebben.
Stuur het naar:
Gemeente Hulst
Antwoordnummer 44
4560 VB Hulst
Afgeven in de gemeentewinkel is ook mogelijk tijdens onze openingstijden.

Het formulier is in het Nederlands. U kunt ook de uitleg bij het formulier bekijken in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Pools.

Twijfelt u of u al bent geregistreerd? Of wilt u uw gegevens controleren of aanvullen? Neem dan contact met ons op via verkiezing@gemeentehulst.nl of telefoonnummer 14 0114.

Stemmen in het land van herkomst
Wilt u stemmen in het EU-land waar u vandaan komt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land.

Meer informatie over stemplicht als Belg in het buitenland vindt u hier.

 

Kandidaatstelling - op wie kunt u stemmen?

Personen die zich kandidaat willen stellen voor de Europese verkiezingen moeten zich op 23 april 2024 registreren bij de Kiesraad. Hierna kan je op de website van de Kiesraad alle kandidatenlijsten inzien.
Ook kan je na 23 april 2024 op de websites van deelnemende politieke partijen een lijst van hun definitieve kandidaten vinden.

 

Kiesgerechtigden & stempassen - wie mogen stemmen?

Uiterlijk 23 mei 2024 heeft iedere kiesgerechtigde zijn/haar stempas voor deze verkiezingen in de brievenbus. Niet iedereen ontvangt een stempas en mag stemmen. U moet aan verschillende voorwaarden voldoen om op donderdag 6 juni 2024 te mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees parlement.

Deze voorwaarden zijn:
- beschikken over de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;
- achttien jaar of ouder zijn;
- niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Heeft u op 23 mei 2024 geen stempas ontvangen? En meent u daar wel recht op te hebben? Neem dan contact op met het team Verkiezingen van onze gemeente via telefoonnummer 14 0114.

De stempas toont aan dat u mag stemmen. Zonder de stempas kunt u geen stem uitbrengen.

Niet iedereen die mag stemmen, komt ook. Dat is jammer, want het reilen en zeilen van het Europees Parlement raakt iedere inwoner van Nederland, dus ook u. Gooi uw stem niet weg en kom stemmen op 6 juni 2024.

Bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement (2019) was de opkomst in onze gemeente 37,92%.

 

Stembureaus - waar kunt u stemmen?

In totaal zijn er op 6 juni 2024 op 18 locaties in onze gemeente stembureaus.
Deze zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Een stempas ontvangen? Dan kiest u op 6 juni 2024 zelf in welk stembureau u stemt. We vragen u wel - voor zover dat mogelijk is - te stemmen in het stembureau dat op de stempas staat. Op die manier verspreiden we de kiezers zoveel mogelijk over de stembureaus in onze gemeente.

Op 6 juni 2024 zijn er stembureaus op deze locaties:

Hulst
- Stadhuis - Grote Markt 21
- De Blaauwe Hoeve - Truffinoweg 2
– Gemeenschapscentrum Den Dullaert – Sportlaan 24
– Reynaertcollege – locatie Gildenstraat
– Hockeyclub Rapide – Wittebrugstraat 6

Clinge – Gemeenschapscentrum Malpertuus – Malpertuuslaan 6
Nieuw Namen – Gemeenschapscentrum De Kauter – Hulsterloostraat 81
Graauw – Gemeenschapshuis – Dorpsstraat 46

Sint Jansteen
– Gemeenschapscentrum De Warande – Wilhelminastraat 43
– Basisschool Inghelosenberghe– Badhuisweg 11

Heikant – Gemeenschapscentrum ’t Heike – Julianastraat 1

Kloosterzande
– Dorpscentrum Binnendéur – Pastoor Smuldersstraat 1
– Hontenissehal – Emmastraat 23

Lamswaarde – Dorpscentrum De Luifel – Dreef 2
Terhole – Dorpshuis Brandershole – Vlietstraat 2
Vogelwaarde – Dorpscentrum – Populierenstraat 41
Ossenisse – Gemeenschapshuis Hof ter Nesse - Kipstraat 12
Hengstdijk – Dorpscentrum De Schuur – Kievitstraat 26


Stembureau voor slechtzienden/blinden
In onze gemeente kunnen kiezers met een gezichtsbeperking (blinden / slechtzienden) zelfstandig stemmen. Daarvoor is er een stemmal met audio-ondersteuning. Ook voor laaggeletterden en mensen met dyslexie is dit mogelijk een goed hulpmiddel.

In welk stembureau kan dat?
De stemmal is beschikbaar in het stembureau in het stadhuis in Hulst (Grote Markt 21).
Op dit stembureau is een stembureaumedewerker aanwezig die uitleg kan geven over het gebruik van de stemmal.

Hoe werkt een stemmal met audio-ondersteuning? Dat wordt in deze film uitgelegd.
De medewerker van het stembureau legt uw stembiljet in een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes. Via de soundbox met koptelefoon krijgt u te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. U hoort ook het nummer van de gewenste partij en van de kandidaat op wie u wilt stemmen. Op de mal staan de partijen met voelbare cijfers en in braille. De juiste kandidaat vindt u door, onder de gewenste partij, gaatjes te tellen. Met het potlood maakt u het gewenste vakje rood.

 

Identiteitsbewijs - niet vergeten

Bij het stemmen moet u zichzelf identificeren. Dat betekent dat u - naast uw stempas - ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) meeneemt. Dat mag 6 juni 2024 maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u helaas niet stemmen.

Bent u namens iemand anders gemachtigd om zijn/haar stem uit te brengen? Vergeet dan ook niet een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon mee te nemen.

 

Ondersteuningsverklaring afleggen

Vanaf 9 tot en met 23 april 2024 is het mogelijk een ondersteuningsverklaring af te leggen voor een politieke partij die nog geen zetel heeft in het Europees Parlement. Dat kan in de gemeentewinkel. De gemeentewinkel is daarvoor open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Maak best even op voorhand een afspraak. Dat kan via de website of via telefoonnummer 14 0114.

U neemt mee naar de gemeentewinkel:
- een geldig legitimatiebewijs
- de ondersteuningsverklaring

U mag één ondersteuningsverklaring ondertekenen, moet inwoner zijn van onze gemeente én moet stemgerechtigd zijn.
Na controle en ondertekening door onze gemeente is het aan u om de verklaring bij de politieke partij in te leveren.

 

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Een kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kan een verzoek indienen om te stemmen bij volmacht of stemmen per brief.
Een verzoek om per brief te stemmen moet worden ingediend bij de gemeente Den Haag.
Een briefstembewijs vraagt u tot uiterlijk 10 mei 2024 aan bij de gemeente Den Haag.

 

Volmacht - voor als u zelf niet kunt komen

Op 6 juni 2024 niet in de gelegenheid om zelf naar het stembureau te komen? Dan kunt u toch stemmen. Machtig dan een andere stemgerechtigde om namens u te stemmen. Dat heet een volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere personen stemmen. De gemachtigde brengt uw stem op hetzelfde moment uit als zijn eigen stem.

Hoe werkt het?
U kunt op twee manieren een volmacht geven.

Via uw stempas
Dit heet een onderhandse volmacht. De stempas ontvangt u uiterlijk 23 mei 2024.
-    Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs).
-    U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
-    De gemachtigde moet in onze gemeente wonen.
-    Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een kopie of een foto zijn op uw telefoon. De pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas.

Via een machtigingsformulier
Dit heet een schriftelijke volmacht. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde niet in onze gemeente te wonen. De aanvraag kunt u digitaal of schriftelijk doen.

Digitaal aanvragen
Voor de digitale aanvraag heeft u en de gemachtigde een DigiD nodig. Klik hier voor de aanvraag volmacht.

Heeft de gemachtigde geen DigiD?
Download dit formulier. Laat de gemachtigde het formulier invullen en ondertekenen. Daarna voegt u dit formulier toe in de aanvraag.

Schriftelijk aanvragen
U kunt het formulier hiervoor downloaden of bij ons vragen via telefoonnummer 14 0114.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u of:
-    scannen en per e-mail sturen naar verkiezing@gemeentehulst.nl  
-    per post sturen naar gemeente Hulst - team Verkiezingen, Postbus 49, 4560 AA Hulst
-    inleveren bij de balie in de gemeentewinkel aan de Grote markt 24 in Hulst tijdens de openingstijden.

Zorg dat we uw verzoek uiterlijk 3 juni 2024 ontvangen.

Let op: Een schriftelijke volmacht kunt u niet intrekken. Zelf stemmen is dan niet meer mogelijk.

Kiezerspas - wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u op 6 juni 2024 binnen heel Nederland stemmen.
Let op: De schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 3 juni 2024 door ons zijn ontvangen. Als de kiezerspas zoek raakt, ontvangt u geen nieuwe pas.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
U kunt de kiezerspas digitaal, schriftelijk of persoonlijk aanvragen.

Digitaal aanvragen
Voor de digitale aanvraag heeft u een DigiD nodig. Klik hier voor de digitale aanvraag.
Dit kan tot uiterlijk 3 juni 2024.

Schriftelijk aanvragen
U kunt het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas hier downloaden of bij ons opvragen via telefoonnummer 14 0114.
U vult het formulier in en stuurt het terug met een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart naar gemeente Hulst - team Verkiezingen, Postbus 49, 4560 AA Hulst.
U ontvangt de kiezerspas op uw huisadres of een ander postadres (mits ingevuld).
Zorg dat we het formulier uiterlijk 3 juni 2024 van u ontvangen.

Persoonlijk aanvragen
U kunt de kiezerspas bij de gemeentewinkel - Grote Markt 24 in Hulst - aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 2024 vóór 12.00 uur. U moet hiervoor wel een afspraak maken. U maakt een afspraak via de website of u neemt contact op met telefoonnummer 14 0114.
Vergeet uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart niet mee te nemen.

Stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland
Bent u op 6 juni 2024 - tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement - in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in onze gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Den Haag.

 

Uitslag verkiezingen

Op 6 juni 2024 sluiten om 21.00 uur alle stembureaus in onze gemeente. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau.

De Europese verkiezing vindt in Nederland plaats op donderdag 6 juni. In veel andere EU-landen is de verkiezing op zondag 9 juni. Uitslagen mogen van overheidswege pas bekend worden gemaakt als de laatste stembus sluit. Dit is om 23.00 uur op zondag 9 juni.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement van de gemeente Hulst – op kandidaatsniveau – volgt op 10 juni 2024.

De rijksoverheid publiceert de officiële landelijke uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement op de website van de Kiesraad.

 

Publicatieborden verkiezingsaffiches

We plaatsen op verschillende plaatsen in onze gemeente borden. Politieke partijen kunnen daarop hun verkiezingsaffiches hangen.
Deze borden vindt u op deze plaatsen:

HULST
1. Stationsweg (plantsoen)
2. Kruising Grote Markt / Steenstraat (achter de kerkmuur)
3. Kruising Glacisweg / Zoutestraat
4. Dubbele Poort
5. Sportlaan (bij parking Van Ceulenplein)

SINT JANSTEEN
1. Geslechtendijk (bij Baronieplein)

CLINGE
1. ’s-Gravenstraat (op dorpsplein (plantsoen))

HEIKANT
1. Julianastraat (bij ’t Heike (tegen de muur))

NIEUW NAMEN
1. Kruising Hulsterloostraat / Hombachstraat

GRAAUW
1. Dorpsstraat (bij parkeerterrein)

KLOOSTERZANDE
1. Poolsplein (nabij molen)
2. Marijkeplein

VOGELWAARDE
1. Kruispunt Bossestraat / Julianastraat
2. Kruispunt Bossestraat / Schoolstraat

HENGSTDIJK
1. Sint Josephstraat (bij parking)

OSSENISSE
1. Lageweg (bij parkeervakken)

WALSOORDEN
1. Walsoordensestraat (bij glasbak)

LAMSWAARDE
1. Jacobus de Waalstraat (bij pastorie)

TERHOLE
1. Notendijk (bij dorpshuis)
 

De borden zijn vanaf 23 april 2024 beschikbaar.

Wanneer u gebruik maakt van de borden, houdt zich u dan de volgende richtlijnen:
-    Verkiezingsreclame van de partijen brengt u enkel aan op de door de gemeente voorziene    borden (niet op of aan verlichtingspalen, bushokjes enz.)
-    Per partij is er ruimte voor één affiche op A2-formaat (420 x 594 mm).
-    U gebruikt enkel de voorkanten van de borden.
-    U plakt posters enkel met behangplaksel. Gebruik geen stickers of andere zelfklevende zaken. Houdt u zich daar niet aan? Dan sturen wij u een rekening voor de verwijdering van de posters en aanbrengen van een nieuwe beschermlaag op de borden.
-    U plaatst bij het plakken geen ladders tegen de borden.