Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Uitslagen

De uitslagen van de in de gemeente Hulst uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Scheldestromen vindt u op deze pagina.


Uitslagen per verkiezing

Definitieve uitslag verkiezing Provinciale Staten

Definitieve uitslag verkiezing Waterschap Scheldestromen


Processen verbaal per verkiezing

Processen verbaal verkiezing Provinciale Staten

Processen verbaal verkiezing Waterschap Scheldestromen

 

Zitting gemeentelijk stembureau
Voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en Waterschap Scheldestromen is een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het gemeentelijk stembureau heeft een zitting op de dag na de verkiezingen, op donderdag 16 maart 2023. Tijdens deze zitting controleert het stembureau de processen verbaal van de verkiezingen. Ook stelt het stembureau dan de stemtotalen op gemeentelijk niveau vast.
Deze zitting is om 9.00 uur bij Gemeentewerken, Oceanië 2 in Hulst. Deze is openbaar.

Melden van een vermoedelijke fout in één van de processen-verbaal
Vanaf het moment dat we de processen-verbaal en dergelijke van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau hebben gepubliceerd, kan iedereen eventuele vermoedens van fouten in de processen-verbaal melden bij het Centraal Stembureau in Middelburg.
Voor een melding over de verkiezing van Provinciale Staten klik hier.
Voor een melding over de Waterschapsverkiezing klik hier.