Afval-App

De Recyclemanager is een app waar inwoners van de gemeente Hulst alle informatie over afvalinzameling in de gemeente Hulst kunnen vinden. De Recyclemanager is een gratis app die vertelt waar de dichtstbijzijnde afvalbak staat, wanneer het afval wordt opgehaald en in welke afvalbak het afval hoort.

De Recyclemanager toont voor ieder adres de afvalkalender. U ziet wanneer welk afval opgehaald wordt en wat vervangende ophaaldagen tijdens feestdagen zijn. Ook kan de afvalkalender in de persoonlijke agenda worden gezet. Het is mogelijk om automatische herinneringen in te stellen, zodat altijd een herinnering wordt verkregen om de juiste bak buiten te zetten.

Met de Recyclemanager vindt u ook alle inleverpunten voor afval in de buurt, zoals inleverbakken voor glas, papier, spaarlampen, elektrische apparaten en batterijen.

Wanneer u niet weet in welke afvalbak een product thuishoort? De Recyclemanager geeft voor meer dan 1.000 producten een advies in welke bak u ze moet weggooien.

De Recyclemanager helpt om afval beter te scheiden. Door goede afvalscheiding kunnen meer materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu en het vermindert de kosten voor afvalverwerking.

Kijk op de website van de Recyclemanager of download de gratis app in de Google Playstore voor Android toestellen of in de App store voor Apple toestellen.

Als u geen smartphone heeft, kunt u de afvalkalender in pdf downloaden.