Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

CLINGE - Molenstraat: t/m 30 augustus 2019
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Kleine Bagijnestraat e.o.: t/m medio november 2019
HULST - Koolstraat: tot begin oktober 2019
HULST - Diverse wegwerken: 19 augustus t/m 20 september
HULST - Binnenstad: 22 t/m 26 augustus 2019
SINT JANSTEEN - Zegerstraat: 26 augustus t/m 13 september 2019
 

CLINGE - Molenstraat: t/m 30 augustus 2019

In de Molenstraat te Clinge worden er tot en met vrijdag 30 augustus 2019 werkzaamheden uitgevoerd. Deze zorgen voor enige verkeershinder.

In de genoemde periode worden in de Molenstraat – aan de zijde met oneven huisnummers – verzakkingen in de fiets- en de parkeerstroken hersteld. De werken gebeuren fasegewijs. Er is telkens sprake van een halve wegafsluiting. Het verkeer kan tijdens de werken passeren, doch er is wel verkeershinder.

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

In Heikant is er sinds een half jaar verkeershinder. Dit wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Julianastraat. De kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en datacommunicatie worden door DNWG vernieuwd en omgelegd. Dat is een hele klus. Die gaat nog tot medio september 2019 duren. Daarna kunnen de rioolwerken en de herinrichtingswerken in de straat van start gaan.  Het streven is om het totale project voor de zomer 2020 af te ronden.

De Julianastraat is momenteel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Driehoefijzerstraat. Het verkeer wordt omgeleid. De afsluiting van de Julianstraat te Heikant geldt nog tot medio september 2019.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij. De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

HULST - Kleine Bagijnestraat e.o.: t/m medio november 2019

Eind 2019 wordt gestart met de werkzaamheden in de binnenstad van Hulst. De werkzaamheden vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel en het herinrichten van wegen, trottoirs en pleinen met nieuwe straatbaksteen en natuursteen.

Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. MVOI b.v. is namens DNWG inmiddels begonnen aan deze werkzaamheden.

In verband met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen is het onvermijdelijk om straten af te sluiten. Deze werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De eerste fasen zijn ondertussen afgerond.
Na de bouwvakvakantie gaat DNWG verder met de werkzaamheden in de Kleine Bagijnestraat te Hulst.

Tot en met vrijdag 20 september 2019 wordt het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Tuinstraat en Schuttershof, afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Vanaf donderdag 22 augustus 2019 wordt het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Houtmarkt en Tuinstraat, afgesloten voor het doorgaande verkeer. Deze afsluiting duurt tot en met woensdag 16 oktober 2019.

Vanaf maandag 9 september tot en met vrijdag 15 november 2019 wordt de Paardenmarkt en Houtmarkt te Hulst afgesloten.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - Koolstraat: tot begin oktober 2019

In de Koolstraat te Hulst worden tot begin oktober 2019 werkzaamheden uitgevoerd. Deze zorgen voor enige verkeershinder.

In de genoemde periode worden in de Koolstraat – in het gedeelte gelegen tussen de Liniedijk en de rotonde aan de Van der Maelstedeweg - de rioolputten gerenoveerd. Dit gebeurt put per put. Er is telkens sprake van een halve wegafsluiting. Het verkeer kan tijdens de werken passeren, doch er is wel verkeershinder.

 

HULST - Diverse wegwerken: 19 augustus t/m 20 september

In de periode van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 20 september 2019 worden op diverse locaties in de gemeente Hulst wegwerken voorzien. Het betreffen kleine reparaties aan asfaltwegen.

Er wordt gewerkt aan het asfalt aan de Zoutedijk en het fietspad aan de Hulsterweg te Kloosterzande, op en nabij de rotonde aan de ’s-Gravenstraat/Clingeweg te Clinge, de Walsoordensestraat te Walsoorden, de Lageweg te Ossenisse, de Spoorweg te Hulst en de Wilhelminastraat te Sint Jansteen.

In de meeste gevallen is er geen sprake van wegafsluitingen, enkel enige verkeershinder. Enkel bij de werken aan de Zoutedijk te Kloosterzande en de Spoorweg te Hulst zijn wegafsluitingen aan de orde. In de Zoutedijk betreft het een doodlopend weggedeelte. De bewoners worden tijdig geïnformeerd.

Wegafsluiting Spoorweg Hulst
In Hulst wordt gewerkt aan de Spoorweg, op het gedeelte gelegen Spoor11 en Uitvaartcentrum De Ridder. Dit werk staat ingepland op dinsdag 27 augustus 2019. Hiervoor wordt de weg een halve dag afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Alle panden zijn die dag wel bereikbaar.

Wanneer de overige werken exact plaatsvinden, is lastig te zeggen. Dit hangt van diverse factoren af. Alle werken worden uitgevoerd in de periode van 19 augustus tot en met 20 september 2019.

 

HULST - Binnenstad: 22 t/m 26 augustus 2019

Op vrijdagavond 23 augustus, zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus 2019 zijn het Vestingfeesten in Hulst. Tijdens dit weekend is de binnenstad van Hulst beperkt bereikbaar voor het verkeer. Er zijn diverse wegafsluitingen.

Wegafsluitingen donderdag
Op donderdag 22 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) vanaf 06.00 uur afgesloten in verband met de opbouw van het terrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de donderdagmarkt. Die vindt zoals gebruikelijk plaats op het marktplein.

Wegafsluitingen vrijdag
Op vrijdag 23 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten. Tevens zijn de volgende straten zijn deze dag vanaf 18.00 uur afgesloten: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat (deel tussen Grote Markt en Korte Nieuwstraat). Deze afsluiting duurt tot 03.00 uur.

Wegafsluitingen zaterdag
Op zaterdag 24 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten.
De volgende wegen zijn op zaterdag afgesloten vanaf 09.00 tot 03.00 uur (‘s nachts): Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat (deel tussen Grote Markt en Korte Nieuwstraat).
Daarnaast zijn in de periode van 09.00 tot 18.00 uur ook de volgende straten afgesloten: Steenstraat (deel tussen Korte Nieuwstraat en Frans van Waesberghestraat), Overdamstraat, Frans van Waesberghestraat (deel tussen Houtenkwartier en Steenstraat), Bierkaaistraat en Vismarkt.

Wegafsluitingen zondag
Op zondag 24 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten.
De volgende wegen zijn op zondag afgesloten vanaf 10.00 tot 21.00 uur: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat, Overdamstraat, Frans van Waesberghestraat (deel tussen Houtenkwartier en Steenstraat), Bierkaaistraat en Vismarkt.

Wegafsluitingen maandag
De Grote Markt is op maandag afgesloten tot 18.00 uur. De maandagmarkt vindt deze dag deels op het marktplein en deels op de parkeervakken aan de kerkmuur plaats.

NB: In verband met werkzaamheden van DNWG is het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Tuinstraat en Schuttershof, momenteel ook afgesloten.

Binnenstad bereikbaar
De binnenstad is bereikbaar. Hoe u deze weer kunt verlaten, hangt af van de zijde waarlangs u de stad binnenrijdt en het tijdstip waarop. Vanwege de afsluiting van de Kleine Bagijnestraat (werkzaamheden) kan de stad niet worden verlaten via de Graauwse Poort.

Omdraaien rijrichtingen
Om het gebied rond de Lange Bellingstraat te kunnen ontsluiten, wordt vanaf vrijdag 23 augustus 2019 – 18.00 uur – tot zondag 25 augustus 2019 – 21.00 uur de rijrichting omgedraaid in de Kreupelstraat en in de Lange Nieuwstraat (deel tussen Grote Bagijnestraat en de Zomerstraat).
Tijdens de afsluiting van de Frans van Waesberghestraat wordt de rijrichting in het Houtenkwartier en de Minderbroedersstraat (daar waar sprake is van eenrichtingsverkeer) omgedraaid. Dat is op zaterdag 24 augustus 2019 van 09.00 tot 18.00 uur en op zondag 25 augustus 2019 van 10.00 tot 21.00 uur.

Tijdens de wegafsluitingen zijn er in en om de binnenstad van Hulst omleidingsroutes. Ook zijn op diverse punten verkeersregelaars actief.
In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht.
Fietsen is in de afgesloten straten niet toegestaan. Er zijn op verschillende plaatsen fietsparkings voorzien.
Voor bewoners zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen. Zij kunnen hun voertuigen parkeren in de straten die niet zijn afgesloten.

 

SINT JANSTEEN - Zegerstraat: 26 augustus t/m 13 september 2019

In de Zegerstraat te Sint Jansteen moeten herbestratingswerken worden uitgevoerd. Het betreft het gedeelte van de Zegerstraat gelegen tussen de huisnummers 10 en 26. De bestrating in dit straatgedeelte wordt opnieuw aangebracht.

De werken worden uitgevoerd in de periode van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 13 september 2019. Tijdens de werkzaamheden is het betreffende gedeelte van de Zegerstraat afgesloten voor het verkeer.

 

Wegafsluiting