Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

HEIKANT- Julianastraat: tot zomer 2020
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Kleine Bagijnestraat: tot medio november 2019
HULST - Grote Markt: 26 oktober 2019
HULST - Koolstraat: tot eind november 2019
HULST - Korte Nieuwstraat: t/m 18 oktober en 21 en 22 oktober 2019
HULST - Basiliekstraatje: 23 t/m 25 oktober 2019

 

HEIKANT - Julianastraat: tot zomer 2020

In Heikant is er sinds een jaar verkeershinder. Dit wordt veroorzaakt door werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Julianastraat. De kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en datacommunicatie zijn ondertussen vernieuwd en omgelegd door DNWG. Begin november 2019 kunnen de rioolwerken en de herinrichtingswerken in de straat van start gaan.  Het streven is om het totale project voor de zomer 2020 af te ronden.
De Julianastraat is momenteel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Driehoefijzerstraat. Het verkeer wordt omgeleid. De afsluiting van de Julianstraat te Heikant geldt nog tot de zomer van 2020.
 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.
Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij. De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.
 

HULST - Kleine Bagijnestraat: t/m medio november 2019

In 2020 worden in een gedeelte van de binnenstad van Hulst rioolwerken uitgevoerd.  Deze werkzaamheden zullen plaatsvinden in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. Na de rioolwerken worden de straten heringericht.
Voorafgaand aan deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. DNWG werkt daar momenteel aan. In verband met deze werken is de Kleine Bagijnestraat momenteel afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot medio november 2019. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST - Koolstraat: tot eind november 2019

In de Koolstraat te Hulst worden tot eind november 2019 werkzaamheden uitgevoerd. Deze zorgen voor enige verkeershinder.
In de genoemde periode worden in de Koolstraat – in het gedeelte gelegen tussen de Liniedijk en de rotonde aan de Van der Maelstedeweg - de rioolputten gerenoveerd. Dit gebeurt put per put. Er is telkens sprake van een halve wegafsluiting. Het verkeer kan tijdens de werken passeren, doch er is wel verkeershinder.

 

HULST - Grote Markt: 26 oktober 2019

Op zaterdag 26 oktober 2019 is het weer Stoffenbeurs in Hulst. Deze beurs vindt plaats op het marktplein in Hulst. In verband met dit evenement wordt die dag de Grote Markt afgesloten en is niet beschikbaar om te parkeren.
De Grote Markt is afgesloten vanaf 05.00 tot maximaal 19.00 uur.

 

HULST - Korte Nieuwstraat: 21 en 22 oktober 2019

Op maandag 21 oktober en dinsdag 22 oktober 2019 wordt de Korte Nieuwstraat te Hulst afgesloten. Hier gaat het om het gedeelte gelegen tussen het Basiliekstraatje en de Lange Nieuwstraat. Deze afsluiting is nodig in verband met schilderwerkzaamheden aan het complex Onder de Toren.

De straat is op de genoemde dagen steeds afgesloten vanaf 7.30 tot 16.30 uur.

 

HULST - Basiliekstraatje: 23 t/m 25 oktober 2019

In de periode van woensdag 23 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2019 is het Basiliekstraatje afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting is nodig in verband met schilderwerkzaamheden aan het complex Onder de Toren.

De straat is op de genoemde dagen steeds afgesloten vanaf 7.30 tot 16.30 uur.

 

Wegafsluiting