Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wegafsluitingen

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind februari 2019
HEIKANT- Julianastraat: onbepaalde tijd
HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd
HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019
HULST - Oude Polderstraat & Janseniuslaan: t/m eind februari 2019
HULST - Lyceumstraat: t/m medio maart 2019
HULST - Liniestraat: t/m 26 februari 2019
 

KLOOSTERZANDE - Cloosterstraat & Poolsplein: tot eind februari 2019

Het afgelopen jaar is volop gewerkt aan de riolering en de herinrichting van de Cloosterstraat en het Poolsplein in Kloosterzande. De werkzaamheden zijn nu ver gevorderd.
In 2019 moeten nog drie klussen worden uitgevoerd:

  1. Herinrichting van de kruising Cloosterstraat/Hulsterweg.
  2. Inplanten van de groenvakken.
  3. Over het gehele gebied van de werkzaamheden moet de bovenste laag asfalt nog worden aangebracht.

Herinrichting kruising Cloosterstraat/Hulsterweg
Op woensdag 9 januari 2019 is  gestart met de herinrichting van de kruising gestart. Eerste stap daarbij is het verwijderen van de huidige bestratingsmaterialen. Daarna volgen de herinrichtingswerken. Het streven is om deze werken tweede helft februari 2019 af te ronden.

De kruising is afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is op de Hulsterweg. Ook is geen verkeer mogelijk tussen de Cloosterstraat en de Hulsterweg.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De omleidingsroute die het openbaar vervoer op het moment volgt, blijft gehandhaafd.

Asfalteren
Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijk weer even afgesloten voor het verkeer.
 

HULST - Frans van Waesberghestraat: t/m mei 2019

In verband met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat wordt de Frans van Waesberghestraat te Hulst tot en met vrijdag 31 mei 2019 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat.
Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein ten behoeve van het bouwproject Residentie Gravenhof.

Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers moeten omrijden.
Eveneens wordt de Visbrug te Hulst, gelegen tussen de Overdamstraat en ’s-Gravenhofplein, de gehele bouwperiode afgesloten voor voetgangers. Deze afsluiting is nodig om de veiligheid van de voetgangers te garanderen.

 

HULST - 's-Gravenhofplein: onbepaalde tijd

Het ’s-Gravenhofplein te Hulst is voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan slechts nog op een klein deel (links) van het plein worden geparkeerd. Dit heeft te maken met de bouwwerkzaamheden in het plangebied De Nieuwe Bierkaai.

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Vismarkt wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de bouw van Residentie Gravenhof. Een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein wordt gebruikt voor opslag van bouwmateriaal voor deze werken. Daarnaast werd in oktober 2018 op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein gestart met de bouw van appartementencomplex De Brouwerij.
De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.

 

HULST - Oude Polderstraat & Janseniuslaan: t/m eind februari 2019

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst vindt in de maand februari 2019 wegwerkzaamheden plaats.

Op drie locaties worden verhoogde kruisingen gerealiseerd, te weten op:
- de kruising van de Janseniuslaan ter hoogte van huisnummer 55/57.
- de kruising van de Oude Polderstraat/Jacob Catslaan/Janseniuslaan.
- de kruising van de Oude Polderstraat/Stijn Streuvelstraat/Janseniuslaan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. Inmiddels is gestart met de kruising ter hoogte van de Janseniuslaan huisnummer 55/57. Kort daarna wordt begonnen aan de kruising Oude Polderstraat/Jacob Catslaan/ Janseniuslaan. Als deze twee kruisingen weer toegankelijk zijn, volgt de aanpassing van de kruising Oude Polderstraat/Stijn Streuvelstraat/Janseniuslaan.

De planning is om alle werkzaamheden eind februari 2019 gereed te hebben. Eén en ander is nog wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de werken worden de wegen ter plaatse afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

 

HULST - Lyceumstraat: t/m medio maart 2019

De Lyceumstraat te Hulst is tot medio maart 2019 afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan.

Dit voorjaar wordt een deel van de Lyceumstraat en de Emmalaan te Hulst heringericht. Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 3 en 2. Deze werkzaamheden zijn gepland in de periode van april t/m juli 2019.

Voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden worden in opdracht van DNWG - waar nodig - aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen. In verband met de werken aan de kabels en leidingen is het nodig de Lyceumstraat af te sluiten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot medio maart 2019. De afsluiting betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Er wordt gezorgd dat de rijbaan in het weekend van de Vestingcross (dd. 17 februari 2019) vrij is. In dat weekend is de Lyceumstraat dus niet afgesloten.

Ook in de Emmalaan wordt gewerkt aan de kabels en leidingen. Doch daar is geen wegafsluiting noodzakelijk. De kruising Lyceumstraat/Emmalaan/Wilhelminalaan zal in de genoemde periode één dag zijn afgesloten. Welke dag dat is, is nog niet bekend.

 

HEIKANT: Julianastraat: tot zomer 2020

In Heikant is de Julianastraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat, gelegen tussen de Oud Ferdinandusdijk en de Driehoefijzerstraat.
Ter plaatse wordt door DNWG gewerkt aan de kabels en leidingen. Dit werk vindt plaats voorafgaand aan de herinrichting van de straat.

De kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, telefonie en datacommunicatie worden vernieuwd en omgelegd. Dat is een hele klus. Die gaat nog tot medio juli 2019 duren.
Daarna kunnen de rioolwerken en de herinrichtingswerken in de straat van start gaan.  Het streven is om het totale project voor de zomer 2020 af te ronden.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

 

HULST: Liniestraat: t/m 26 februari 2019

In de Liniestraat te Hulst moeten de Haagbeuken worden gesnoeid. Dit is nodig omdat de bomen overlast gegeven voor passerend verkeer en voor omwonenden. De werkzaamheden nemen naar verwachting tot circa dinsdag 26 februari 2019 in beslag. De weersomstandigheden kunnen echter een rol spelen bij deze planning.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gedeelte van de Liniestraat (hoofdrijbaan), gelegen tussen de Zoutestraat en de Poorterslaan, afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor blijven de zijstraten steeds bereikbaar.
Dagelijks wordt voor en na aanvang van de werkzaamheden de wegafsluiting opgeheven

 

 

Wegafsluiting