Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

Zorg dat u op de juiste manier staat ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Als u merkt dat dit niet zo is, geef correcties dan direct door. U moet de gegevens kunnen bewijzen. Niet alleen de verkeerde, maar ook de juiste gegevens. Gaat de gemeente akkoord, dan moeten de wijzigingen worden ingevoerd.

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Heeft u een geadopteerd kind dat jonger is dan zestien jaar? Of bent u zelf geadopteerd? U kunt dan gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen als het om gegevens van vóór de adoptie gaat. Dit is ook mogelijk met gegevens van vóór geslachtsverandering. U vraagt dit schriftelijk aan bij de gemeente.

Aanvraag

U geeft de wijzigingen door aan de gemeente.

Aanpak

Zo geeft u een wijziging in de basisregistratie personen (BRP) door:

  • Kom persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U neemt mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • een bewijs van de foute gegevens
    • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben. Meer hierover leest u op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

U moet kunnen bewijzen dat de gegevens in de basisregistratie personen niet kloppen. U moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn.

Termijn

De gemeente verwijdert binnen vier weken de gegevens van vóór een adoptie of geslachtsverandering. 

Waren uw gegevens onjuist? De gemeente doet een onderzoek en zal binnen vier weken beslissen. Behalve bij gegevens over uw burgerlijke staat of nationaliteit. Dan kan de gemeente de termijn steeds met acht weken verlengen.

Bezwaar & beroep

Als de gemeente uw wijzigingen niet doorvoert, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.