Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Snel naar

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Aanvraag

Vraag uw bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente. Voor een uittreksel uit de burgerlijke stand moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Kosten

Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis. 

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 13,20.