Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gehandicaptenparkeerplaats

Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, passagier/bestuurder of passagier, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres.

Deze moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij moet de aanvrager duidelijk de noodzaak voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats omschrijven. HIervoor gebruikt u het aanvraagformulier.

De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of de aanvrager de auto kan parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies.
Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder.
De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst.
Tevens dient een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) te worden ingediend. De procedure duurt minimaal acht weken.

U kunt contact opnemen met de gemeente Hulst via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

Het parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen is vanaf 1 januari 2018 in Hulst gratis. Bezoekers van de binnenstad die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart, kunnen parkeren op de voorziene gehandicaptenparkeerplaatsen. Op die plaatsen hoeven zij niet te betalen.