Perkpolder

Ophoging westelijke Perkpolder
Naast het voormalige veerplein in Perkpolder realiseert ontwikkelaar Waterzande een stranddorp met ongeveer 200-250 woningen. Ter voorbereiding daarvan verhoogt Waterzande een klein deel van de westelijke Perkpolder. In totaal is een ophoging voorzien met 1,5 miljoen m3 zand. Dit zand wordt per schip aangevoerd via de haven van Perkpolder, waar vroeger het veer naar ‘de overkant’ aanmeerde. In totaal neemt de aanvoer van zand een jaar in beslag.

Monitoring
In opdracht van gemeente Hulst controleert ABO-Milieuconsult de aangeleverde partijen zand op verontreiniging. Hiervoor is een monitoringsplan opgesteld. In dit plan is aangegeven op welke parameters we het zand laten onderzoeken en hoe we omgaan met de toetsing van de analyseresultaten.

Rapportage van analyseresultaten
We publiceren de rapporten met analyseresultaten van het zand steeds op deze pagina zodra deze beschikbaar zijn.

Analyseresultaten
Partijkeuring 11 augustus 2022
Partijkeuring 11 september 2022
Partijkeuring 7 oktober 2022
Partijkeuring 31 oktober 2022
Partijkeuring 28 november 2022

Dit gemeentelijk monitoringsplan staat los van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 juli 2022. De monitoring zoals bedoeld in de uitspraak van de rechter voert Waterzande uit. De resultaten hiervan publiceert Waterzande zodra deze bekend zijn op https://www.waterzande.com/werken

Meer informatie over het toekomstige stranddorp vindt u op https://www.waterzande.com/

 

Westelijke Perkpolder