TGG Walsoorden

Oplossingen voor zeedijk Walsoorden

Sinds 2015 ligt er ten noorden van Walsoorden een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleek de TGG niet te zijn zoals het moet.

Rijkswaterstaat maakte een plan van aanpak. Daarin staan de maatergelen die zij gaan uitvoeren om de situatie onder controle te houden en verspreiding naar de omgeving te voorkomen.
De gemeente Hulst vroeg daarnaast nog om de toevoeging van een monitoringsplan, een onderhoudsplan en een inspectieplan aan het plan van aanpak.

In de nieuwsbrieven leest u steeds de actuele stand van zaken.

 

Communicatie met inwoners

We vinden het belangrijk met omwonenden in gesprek te blijven. Wat vindt u er van? Heeft u vragen? Dat horen we graag van u.
Neemt u dan contact op via info@gemeentehulst.nl.
U Wilt liever telefonisch contact met ons? Bel dan naar telefoonnummer 14 0114.