Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden? U kunt via verloren of gevonden een melding doen.

Heeft u uw verloren voorwerp teruggevonden? Meld dit dan bij de gemeente. Zij verwijderen de registratie van het voorwerp.

Thuis bewaren of inleveren?

U kunt er voor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. Als u het voorwerp zelf bewaart, dan bent u de beheerder en moet u voor het eventuele onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in de staat blijven waarin u het gevonden heeft. Levert u het voorwerp liever in bij de gemeente? Dan wordt het volgens de regels bewaard en beheerd.

Sleutels en sleutelbossen

Gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen worden niet geregistreerd en vindt u dus niet terug in onderstaande lijst. Heeft u sleutels of een sleutelbos gevonden? Geeft u deze dan af bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst. Als u uw sleutels of sleutelbos bent verloren, kunt u bij de receptie van de gemeentewinkel te Hulst informeren of deze gevonden zijn.

Brom(fietsen)

Treft u een (brom)fiets onbeheerd of verwaarloosd aan op de openbare weg en valt het u op dat deze langer dan gebruikelijk blijft staan? Meld dit dan via de melding openbare ruimte. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt het object verwijderd. Is uw fiets gestolen, doe dan aangifte bij de politie. Dit kan bij het politiebureau, maar u kunt uw aangifte ook online doen.

Huisdieren

Een gevonden of kwijtgeraakt huisdier kunt u niet via het formulier verloren of gevonden voorwerpen melden. Kwijtgeraakte of gevonden dieren meldt u bij stichting Amivedi, via de website kunnen dieren online geregistreerd worden.

Dode dieren

Ziet u een dood dier? Meld dit bij de gemeente via de melding openbare ruimte.

Voorwaarden

U moet kunnen laten zien dat het artikel van u is.

Neem hiervoor bijvoorbeeld een bon, een foto of een garantiebewijs mee. Neem daarnaast een geldig identiteitsbewijs mee.