Belastingen

Logo Sabewa Zeeland

Sabewa Zeeland voert de taken van de gemeente Hulst uit wat betreft gemeentelijke belastingen.

U ontvangt van Sabewa Zeeland een gecombineerd aanslagbiljet “gemeentelijke heffingen” waarop verschillende heffingen voorkomen. Indien van toepassing treft u op het aanslagbiljet ook de WOZ-waarde aan, de zogenaamde WOZ-beschikking.

Sabewa Zeeland verzorgt de heffingen van de gemeente Hulst voor volgende belastingsoorten:

 • Afvalstoffenheffing
 • Forensenbelasting
 • Hondenbelasting
 • Onroerende zaakbelasting
 • Rioolheffing

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op de website van Sabewa Zeeland.

De verschillende belastingsoorten van de gemeente Hulst staat vermeld op de pagina "Belastingsoorten" op de website van Sabewa Zeeland.

Op de pagina "Gemeentelijke belastingen" van de website van Sabewa Zeeland kunt u terecht voor informatie over:

 • Automatisch incasso
 • Betalingsmogelijkheden
 • Bezwaar maken
 • Hondenbelasting
 • Invorderingskosten
 • kwijtschelding
 • Kopie aanslagbiljet
 • Raadplegen aanslagbilet
 • Tarieven gemeentelijke heffingen

De nodige formulieren voor meldingen en aanvragen vindt u op de pagina voor het Digitaal loket van de website van Sabewa Zeeland.