Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Deze wet bundelt alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het kan gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een garage bij uw woning mag plaatsen.

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Veel informatie over de Omgevingswet voor inwoners en bedrijven vindt u ook op de website van de Rijksoverheid. Op deze website vindt u eveneens informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die ook op 1 januari 2024 in werking treedt.

Wat merkt u van de Omgevingswet?
De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt, onderneemt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht.

Vanaf 1 januari 2024 kennen we geen bestemmingsplannen meer. We werken dan met één omgevingsplan. In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving van Hulst. Die regels staan nu in meerdere bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Bestemmingsplannen die we voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage leggen, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan.

Met de Omgevingswet knippen we het bouwen van een bouwwerk op in een technisch en een ruimtelijk deel. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. Dit wordt ook wel ‘de knip’ genoemd. Zo voorkomen we het onnodig toetsen aan bepaalde regels.

Voor meer informatie over ‘de knip’ kunt u terecht op de website van BWT Nederland en op deze pagina onder het kopje ‘De Omgevingsvergunning’.