Hulp aan ondernemers in nood

De gemeente Hulst zet ook in op online dienstverlening richting ondernemers in nood. Als een bedrijf in de problemen raakt, is snelheid van handelen bepalend voor de overlevingskansen van het bedrijf. Een goede online dienstverlening helpt daarbij.

De gemeente Hulst biedt via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) die digitale dienstverlening aan. Via dit loket kunnen ondernemers een bijstandsaanvraag indienen voor diverse ondernemersregelingen van de overheid.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente op nummer 140114.

De digitale voorziening is er voor het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz). Die voert de gemeente Hulst uit.

De online dienst is beschikbaar voor het indienen van een bijstandsaanvraag voor gevestigde ondernemers, startende ondernemers, maar ook voor oudere ondernemers die willen/moeten stoppen met hun bedrijf.

Ondernemers kunnen starten met het doorlopen van een korte doelgroepscan om te zien of ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor een regeling. Mocht dit het geval zijn, dan kan er direct worden doorgegaan naar het digitale inlichtingenformulier waarmee een ondernemer zich met één druk op de knop kan melden bij de gemeente voor een bijstandsaanvraag.