Hulp aan ondernemers in financiële nood

De Bbz-regeling biedt diverse vormen van ondersteuning voor u als ondernemer. Via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO) kunt u een korte doelgroep scan doorlopen om te zien of u in aanmerking komt voor deze regeling. Als dit het geval is, kunt u direct via SOLO een bijstandsaanvraag indienen. 

De Bbz-regeling kent een aantal algemene voorwaarden:
-    u bent Nederlander of heeft een verblijfsvergunning;
-    uw bedrijf is volgens de wettelijke eisen gevestigd;
-    u werkt minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf;
-    u bent wettelijk ondernemer met zeggenschap;
-    u loopt financieel risico met uw bedrijf;
-    uw eigen vermogen ligt onder de vermogensgrens.

Als startende ondernemer kunt u via de Bbz-regeling in aanmerking komen voor o.a.:
-    professionele begeleiding voorafgaand aan en kort na de start;
-    rentedragend krediet voor de financiering van voorbereidingskosten.

Wanneer uw bedrijf levensvatbaar is, kunt u ook in aanmerking komen voor:
-    rentedragend krediet om de benodigde investeringen te financieren (bedrijfskrediet);
-    ondersteuning in de kosten van levensonderhoud voor een periode van maximaal 12 maanden.
De aanvullende voorwaarde hierbij is dat u tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd bent.

Als u uw onderneming moet beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, kunt u tijdelijk aanspraak maken op de Bbz-regeling. U ontvangt dan een aanvullende uitkering tot het bijstandsniveau. Met de aanvullende uitkering kunt u de bedrijfsbeëindiging op een verantwoorde manier voorbereiden en uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld lopende opdrachten afmaken, gewassen oogsten of uw voorraden verkopen.

De Bbz-regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Hulst.

Over de Bbz-regeling kunt u meer lezen op de website van het ondernemersplein en de Rijksoverheid

Zelf aan de slag?
Bekijk dan de website van 155 – Help een bedrijf