Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Dit is enkel  bedoeld voor regulier / huishoudelijk afval. Dit wordt in de gemeente Hulst ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). De ZRD zamelt geen bedrijfsafval in.

Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten ophalen door een particulier of regionaal bedrijf.

Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.

Bedrijfsafval