Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval kunnen bedrijven geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Dit is enkel bedoeld voor huishoudelijk afval. Dit wordt in de gemeente Hulst ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). De ZRD zamelt geen bedrijfsafval in.

Bedrijven kunnen hun bedrijfsafval laten ophalen door een commercieel bedrijf.

Meer informatie over de inzameling van bedrijfsafval kunt u vinden in de Afvalgids.

Bedrijfsafval