Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Te Koop

Te koop

Bouwgrond - bouwkavels

Restgrond - snippergroen

Bedrijfsgrond

 

Bouwgrond / bouwkavels

U vindt in de gemeente Hulst de ruimte, vrijheid en rust, die elders in Nederland steeds schaarser worden. Wist u dat u hier meer dan drie keer zoveel ruimte heeft als gemiddeld in de rest van het land? In de gemeente Hulst heeft u gemiddeld zo'n 7.000 m2 per persoon. In Den Haag is dat gemiddeld 172 m2! Bovendien zijn de grondprijzen hier zeer aantrekkelijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via het digitale contactformulier op de website.

 

Te koop: Bouwkavels Zoutedijk

 

Zoutedijk

Wonen tussen uitgestrekte polders met lange boomdijken en kreken. Vlakbij de zeedijk, waar u zeeschepen op een steenworp afstand ziet passeren. Spreekt dit u aan? In Kloosterzande zijn volop mogelijkheden om uw droomwoning – welstandsvrij - te bouwen. Zoutedijk II is een nieuwe wijk in Kloosterzande waar nog vrije bouwkavels beschikbaar zijn.

Beschikbare percelen Zoutedijk

De bouwpercelen van Zoutedijk II variëren van 238 m² tot 952 m².

Bij Zoutedijk II is sprake van twee verschillende grondprijzen:

Eerste 27 meter vanaf de voorste perceelgrens € 130,- per m² (excl. 21% BTW en kosten koper)
Voor de daarachter gelegen grond: € 50,- per m² (excl. 21% BTW en kosten koper)


Locatie bouwgrond en omgeving

 

Te koop: Bouwgrond Rozenhof Kloosterzande

Bouwgrond Rozenhof Kloosterzande

De locatie van het voormalige Rozenhofje te Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Na de sloop van het Rozenhofje in februari/maart 2017 ontstond een vrij perceel van ruim 2.000 m². Dat perceel wordt nu verkocht. Er wordt een bouwkavel te koop aangeboden voor de realisatie van één woning. De kavel voor de realisatie van maximaal acht garageboxen is inmiddels verkocht.

Bouwkavel te koop
De bouwkavel aan de Rozenstraat te Kloosterzande heeft een oppervlakte van circa 1166 m². De grondprijs is vastgesteld op 118.700 euro excl. BTW (kosten koper). Het bestemmingsplan Rozenstraat 72 te Kloosterzande is van toepassing. Het bestemmingsplan maakt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk. De woning kan met uitzicht op de vijver worden gesitueerd.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via het digitale contactformulier op de website.

Beschikbare percelen Rozenhof Kloosterzande

Locatie bouwgrond en omgeving

 

TE KOOP: Bouwgrond Vermeerplein Clinge

Vermeerplein Clinge

Zelf je eigen droomhuis (laten) bouwen op een unieke inbreidingslocatie in de kern Clinge? Dan is dit je kans! Aan het Vermeerplein in Clinge zijn 8 tot 10 kavels te koop, die variëren in oppervlakte. Aan de noordzijde zijn drie vrijstaande woningen aan de Frans Halsstraat voorzien. Op de kavels aan de noordzijde van de insteekweg zijn 4 twee-onder-een kap woningen of vijf geschakelde woningen mogelijk. Uitermate geschikt voor bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap! Aan het eind van de insteekweg is het mogelijk om één vrijstaande woning of 2 twee-onder-een kap woningen te bouwen. De grondprijs is € 145,- excl. BTW en kosten koper. De zuidelijke vier kavels zal Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114 of via het digitale contactformulier op de website.

Locatie bouwgrond tekening 1
Locatie via google maps

Restgrond / snippergroen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m2 waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Restgrond/snippergroen kost € 50,- per m2 (exclusief notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting)

Procedure
Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond wel/niet kan worden verkocht. Als de grond verkoopbaar is ontvangt u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u hiervoor de reden. De door u en gemeente Hulst ondertekende koopovereenkomst gaat vervolgens naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.
 

Voorwaarden/criteria
 

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
  • Verkoop past binnen de uitgangspunten voor uitgifte van snippergroen zoals verwoord in het Groenstructuurplan.
  • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
  • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
  • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.

Interesse? U kunt rechtstreeks een aanvraag doen voor het aankopen van een stuk restgrond of snippergroen via het product groenstroken en restgronden aankopen.

Volkstuin huren
De gemeente Hulst verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs voor volkstuinen is vastgesteld op € 0,25 per m² per jaar met een minimum van € 50,- per jaar. Ook voor het huren van een volkstuin kunt u een aanvraag doen via het product Volkstuin huren.
- Plattegrond volkstuinen Visserijstraat
- Plattegrond volkstuinen Cruquiusstraat
- Plattegrond volkstuinen Olmenstraat