Te Koop

Te koop

Bouwgrond - bouwkavels

Restgrond - snippergroen

Bedrijfsgrond

 

Bouwgrond / bouwkavels

Op dit moment heeft de gemeente Hulst bouwkavels in de verkoop in het plan Clinge-west. Ook is er een plan Groote Kreek II in voorbereiding. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met de gemeente Hulst op tel 14 0114 of via het digitale contactformulier.

 

Restgrond / snippergroen

Ligt er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond? Dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Het gaat om stroken grond van maximaal 200 m2 waarbij een duidelijke functie ontbreekt. Deze openbare groenstrook kunt u dan aan uw eigen grond toevoegen.

Restgrond/snippergroen kost 60 euro per m2 (exclusief notaris- en kadasterkosten en overdrachtsbelasting)

Procedure
Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt deze in behandeling genomen. Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond wel/niet kan worden verkocht. Als de grond verkoopbaar is ontvangt u een koopovereenkomst. Als de grond niet kan worden verkocht dan ontvangt u hiervoor de reden.
De door u en gemeente Hulst ondertekende koopovereenkomst gaat vervolgens naar de notaris van uw keuze. De notaris zorgt voor de verdere afhandeling en het passeren van de akte.

Voorwaarden/criteria

  • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige, planologische of verkeerskundige belemmeringen.
  • Groenstructuurplan: Indien het snippergroen deel uitmaakt van een (hoofd)groenstructuur of aangemerkt wordt als beeldbepalend groen, moet worden afgewogen of het snippergroen kan worden verkocht. Ook de gevolgen voor onderhoud van het overblijvende groen worden meegenomen in de afweging.
  • Verkoop heeft geen negatieve gevolgen voor (toekomstige) inrichtingsmogelijkheden.
  • Wanneer er meerdere tuinen grenzen aan de groenstrook, dan moet de verzoeker een ‘verklaring van geen bezwaar’ aanleveren van alle buren die aan de groenstrook grenzen.
  • Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.
  • Indien er kabels of leidingen in de groenstrook/restgrond liggen dan wordt in overleg met de kabel/leidingeigenaar bekeken of de kabel wordt verlegd op kosten van de koper van de grond of dat er een zakelijk recht wordt gevestigd bij de koop. Het zakelijk recht zorgt ervoor dat onderhoud en toegang tot de kabel/leiding zijn gewaarborgd.

Interesse? U kunt rechtstreeks een aanvraag doen voor het aankopen van een stuk restgrond of snippergroen via het product groenstroken en restgronden aankopen.

Volkstuin huren
De gemeente Hulst verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs voor volkstuinen is vastgesteld op 0,25 euro per m² per jaar met een minimum van 50 euro per jaar. Ook voor het huren van een volkstuin kunt u een aanvraag doen via het product Volkstuin huren.
- Plattegrond volkstuinen Visserijstraat
- Plattegrond volkstuinen Cruquiusstraat
- Plattegrond volkstuinen Olmenstraat