Reynaertcollege

.

Goed en divers voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst. Dat willen we ook in de toekomst. En daarom maakten we samen een plan. Dat houdt in dat we het Reynaertcollege op één locatie gaan onderbrengen.

Aanleiding
Goede onderwijsvoorzieningen zijn belangrijk. Daarom werken het gemeentebestuur en het bestuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen nauw samen. Samen zijn wij tot het standpunt gekomen dat één locatie in Hulst het beste is voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Hulst. Dat gaan we realiseren op de locatie aan de Zoutestraat.

Wat zijn de volgende stappen?
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en wat op de grond mag worden gebouwd. Om de nieuwbouw/verbouwing mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De plannen passen namelijk niet in het huidige bestemmingsplan.

Het ontwerp van het aangepaste bestemmingsplan is bijna klaar. In dit ontwerp staat wat er in de toekomst mag. Als het ontwerp klaar is, kunt u dat bekijken. U kunt het dan inkijken en uw mening (zienswijze) geven. Ook organiseren we dan een informatieavond. Daar kunt u vragen stellen. We informeren u begin december over deze informatieavond. Met direct omwonenden gaan we al eerder persoonlijk in gesprek.

Planning
De gemeenteraad gaf eind 2021 groen licht voor de plannen. En stelde daar geld voor beschikbaar. Ondertussen hebben we te maken met een flinke stijging van de bouw- en rentekosten. Daarom is extra geld nodig. Hiervoor is een besluit van de gemeenteraad nodig. We hopen dit eind dit jaar te hebben.
We verwachten dat het bestemmingsplan voor de zomer 2024 definitief is. Het bestemmingsplan is nodig om de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw te verlenen.

Het definitief ontwerp van de nieuwbouw/verbouwing  denken we ook tegen de zomer 2024 te hebben. Dan gaan we op zoek naar een aannemer. Daarvoor moeten we een Europese aanbesteding volgen. We hopen dat begin 2025 de bouw/verbouwing kan starten. In totaal duurt dit ongeveer een jaar. Dat betekent dat we de nieuwe ruimten begin 2026 in gebruik kunnen nwmwn.

Heeft u vragen?
Neem als u vragen hebt gerust contact met ons op. Dat kan via info@gemeentehulst.nl (onder vermelding van Reynaertcollege). U kunt ook telefonisch contact opnemen. Bel daarvoor telefoonnummer 14 0114.

Informatie over de plannen Reynaertcollege kunt u op deze pagina vinden en op www.reynaert.nl