Installatie nieuwe gemeenteraad Hulst

Op 16 maart 2022 kozen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Hulst de 21 leden van de gemeenteraad. De vier dames en zeventien heren die door de kiesgerechtigden zijn verkozen, worden op woensdag 30 maart 2022 geïnstalleerd. Deze 21 mensen vertegenwoordigen de inwoners van Hulst tot 2026 in de Hulster gemeenteraad.

Verkozen raadsleden
Algemeen Belang Groot Hulst:     Jean-Paul Hageman, Gino Depauw, Jos de Block, Marina Strooband, Merten Broekaart, Jelle Roelands en Toon Maas
CDA:                                                   Denis Steijaert, Karel Martinet, Piet van de Kerkhove, Carry Nijskens
Groot Hontenisse - Hulst:              Frank van Driessche, Paul van Kerckhoven en Luc Mangnus
PvdA:                                                  Rob Lambert en Jessica van Sikkelerus
HulstPlus:                                         Jos van Eck en Eugène Verstraeten
VVD:                                                   Clen de Kraker
Forum voor Democratie:                F. Walravens
D66:                                                   Margie Nijs

De bijeenkomst vindt op 30 maart 2022 plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en tevens live te volgen via https://hulst.raadsinformatie.nl/
Tijdens de vergadering van donderdag 24 maart 2022 buigt de gemeenteraad in oude samenstelling zich over de geloofsbrieven van de nieuwe gemeenteraad en over de rechtmatigheid van de verkiezingen van 16 maart 2022. Verder vindt er geen besluitvorming plaats.

Rechtmatigheid verkiezingen
Op 21 maart 2022 vond een openbare zitting van het hoofdstembureau van de gemeente Hulst plaats. Tijdens deze zitting is vastgesteld de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing. Het proces-verbaal van deze zitting is terug te vinden op www.gemeentehulst.nl – onder gemeenteraadsverkiezingen.

Verkiezing wethouders
Mogelijk wordt één of meerdere van de verkozen 21 raadsleden wethouder. In dat geval moet betrokkene zijn/haar raadszetel opgeven. Die zetel wordt dan ingevuld door de volgende kandidaat van die partij. Daarbij is de rangorde zoals vastgesteld door het centraal stembureau bepalend.