Doe mee #Inulst

Vanaf nu is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via https://doemee.inulst.nl. Dit online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers op zoveel mogelijk manieren te betrekken bij het maken van plannen en beleid of specifieke projecten. Dit platform helpt ons daarbij.  
 
Meedenken is eenvoudiger
Online participatie is nieuw voor onze gemeente. Het is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor participatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden, klankbordgroepen en dorps- en wijkraden. Dat blijft. Doemee.inulst.nl is een extra manier om mee te denken.  
Online reageren op plannen en projecten maakt het meedenken en meedoen eenvoudiger. Inwoners doen mee op een tijdstip dat hen uitkomt. Reageren is mogelijk via computer, tablet of smartphone.  
 
Gebruik platform
We gebruiken https://doemee.inulst.nl om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren en te polsen naar uw mening over een standpunt. Bijvoorbeeld over een nieuwe inrichting van een straat, het opknappen van een speeltuin, het bedenken van een straatnaam of het energiezuiniger maken van woningen.  
 
Registeren  
Bij het eerste gebruik van het platform is registratie nodig. Daarna krijgt u een e-mail zodra er iets nieuws te melden is. Zo bent en blijven mensen op de hoogte. Het is mogelijk zelf aan te geven of de e-mails gewenst zijn.