Informatieverzoek Archief

Scroll naar

Zie ook deze formulieren

Uit het gemeentearchief is een grote hoeveelheid informatie aan te vragen, die we u per e-mail kunnen toezenden. Dit omvat bijvoorbeeld bouwtekeningen of aanvragen naar informatie over uw voorouders.

Daarnaast is het natuurlijk nog altijd mogelijk om het archief zelf te bezoeken om onderzoek te doen.  Meer informatie over het bezoeken van het archief vindt u hier:  Gemeentearchief - gemeente Hulst 

Termijn

We proberen uw aanvraag altijd binnen 2 weken te beantwoorden. 

Aanpak

U kunt informatie bij ons opvragen via het formulier informatieverzoek archief.  

Vermeld zoveel mogelijk van de bij u al bekende informatie. Bijvoorbeeld jaartallen, historische gemeentekern, voor een bouwvergunning of woninginformatie straat en huisnummer, eventueel een inventarisnummer.