Overtreding van gemeenteregels melden

Zie ook deze formulieren

U dient een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving en waarvan u zelf direct last heeft. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. 

Voorwaarden

Als u een officieel handhavingsverzoek wilt indienen heeft de gemeente de volgende gegevens van u nodig: 
- uw naam 
- uw adres 
- datum en uw handtekening 
- duidelijke omschrijving van de volgens u illegale activiteit(en) met adres of locatie. 
 

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een handhavingsverzoek zijn voor de indiener van het verzoek geen kosten verbonden. 

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

Probeer eerst in gesprek te gaan met de persoon tegen wie u een handhavingsverzoek wilt indienen. Dit levert vaak meer op. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u alsnog officieel een handhavingsverzoek indienen.

Voor het indienen van een officieel handhavingsverzoek kunt u gebruik maken van het meldingsformulier. Dit kan via de link onderaan deze tekst. Het gebruik van het formulier is niet verplicht. Let er wel altijd op dat uw handhavingsverzoek de vereiste gegevens bevat (zie hierboven onder “Voorwaarden”). 

 

 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.