Interreg VI Grenspark Groot Saeftinghe

EU vlag

 

Duurzame vrijetijdsbesteding in Grenspark Groot-Saeftinghe: een uniek samenspel van natuur, haven en landbouw. Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied over de grens heen waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders samenkomen, inclusief het Verdronken Land Van Saeftinghe en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven.

De duurzame ontwikkeling van deze regio is daarom ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen en Nederland. Dat was de aanleiding voor de opstart van het project Grenspark Groot Saeftinghe. Dat liep van 2016 t/m 2020. De focus lag toen op natuur-, maar ook op identiteitsgerichte gebiedsontwikkeling.

Het nieuwe (gelijknamige) project wil de regio aantrekkelijker maken voor toeristen. Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, zet het project in op enkele strategische investeringen en activiteiten. Die koppelen we aan educatie en leefbaarheid, authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving en lokaal ondernemerschap.
Zo zetten we in op de uitbouw van het 'grensparkhart'. Dat gebeurt door drie centrale onthaalpoorten te creëren. Tot in de ‘buitenschil’ organiseren we een verbindend netwerk door infrastructurele inrichtingen. Dingen als picknicktafels, zit- en ligbanken, educatieve en belevingselementen, uitkijktorens, schuilhutten, vogelkijkwanden, bewegwijzering en infoborden versterken de beleving. Ze werken ook verbindend. Bezoekers verwspreiden we zo ook beter. Dat doen we om de druk op de omgevende natuur te verlichten en verschillende ondernemers in het gebied te ontdekken.

De (be)leefbaarheid van het gebied waarborgen we door het monitoren van bezoekersstromen en het onderzoeken wat het effect is van die stromen op de omgeving. Daarnaast houden we rekening met de wensen van de bewoners (de ‘streekholders’). Zo kiezen we de juiste wegen voor de versterking van het toeristisch-recreatief aanbod en de landschapsbeleving. En zo blijft de rust in de nabijgelegen polderdorpen gegarandeerd.

Het project streeft – in navolging van het eerdere project - naar een stevige lokale verankering. Op deze manier dragen de omgeving en de ondernemers het grenspark ook in de toekomst uit.

Het project startte op 1 juli 2023 en loopt tot 30 juni 2026.
Projectverantwoordelijke: EGTS Linieland Van Waas en Hulst. De gemeente Hulst is één van de partners in het project.Grenspark-Groot-Saeftinghe  Logos interreg etc.