Versterk de Scheldekust

Het projectgebied beslaat het kustgebied van Hulst, gelegen langs de 31 kilometer lange kustlijn van de Westerschelde. Met dit project wil de gemeente Hulst de Westerscheldekust verder ontwikkelen om de toeristische mogelijkheden optimaal te benutten en de leefbaarheid te versterken. De dorpen langs de Schelde, elk met hun eigen identiteit en DNA, worden ‘ankerplaatsen’ waar iets te zien, te doen en te beleven is. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. De Westerscheldekust wordt een aaneenschakeling van interessante plekken.

Met de inwoners en belanghebbenden van de Scheldekust hebben de gemeente Hulst, provincie Zeeland en Grenspark Groot Saeftinghe meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens verschillende schetssessies is getekend aan de toekomst van zes dorpen: Ossenisse, Kreverhille, Walsoorden, Paal, Baalhoek en Emmadorp. Hierbij stond steeds de overgang van het dorp naar de Schelde, van zoet naar zout, centraal.

In Walsoorden, Zeedorp en Emmadorp zijn we in 2023 gestart met werkzaamheden op het terrein. De werken zijn er inmiddels vergevorderd. In de eerste helft van 2024 vindt de afwerking plaats. De werkzaamheden betreffen het plaatsen van toeristische infrastructuur. Daarnaast wordt de sociale structuur verder versterkt.

Verder voeren we dit jaar de plannen in Baalhoek uit. In Kreverhille bekijken we samen met de inwoners een laatste maal of ingrepen wenselijk zijn. Voor Paal is een ontwerp uitgewerkt. Voordat dit (deels) gerealiseerd kan worden moet er nog het een en ander gebeuren. Als alles goed verloopt zal dit ten vroegste in 2025 plaatsvinden.
 

Emmadorp: Zoet & Zout  
Emmadorp: Zoet en Zout richt zich op het verbinden van het dorp met het Verdronken Land van Saeftinge. Emmadorp grenst van oudsher aan het Land van Saeftinghe. Vroeger was het Emmahaven. Voor de dorpsbewoners is het zeer belangrijk dat alle ontwikkeling in en rondom het dorp de authentieke uitstraling versterken.
De volgende investeringen worden gerealiseerd:
-    Aanleggen van een dijkhuis, waar mensen uitkijken over het Verdronken Land van Saeftinghe;   
-    Aanleggen van een trap om op de dijk te komen.

De volgende investeringen staan gepland voor 2024:
-   Aanleggen van een bloemendijk om een graasgebied voor schapen te creëren, waarbij bezoekers zich door het graasgebied verplaatsen;
-   Aanleggen van nieuwe vlonderpaden die bezoekers van het dijkhuis naar de bestaande vlonderpaden leiden;
-   Afronden van het resterende tegel- en asfaltwerk.
 

Walsoorden: Zoet & Zout
Walsoorden: Zoet & Zout richt zich op het verbinden van het dorp met de Schelde. Nergens varen de schepen zo dicht langs je als wanneer je op de oude veerstoep in het dorp staat. Walsoorden heeft zelf een haven, waar vroeger de veerpont aankwam. De relatie met de scheepvaart is daarom in het dorp sterk verankerd. Het ‘schepen spotten’ is een tweede natuur van de dorpsbewoners.

De volgende investeringen zijn gerealiseerd:
-    Trap, pad en tribune op de dijk;
-    Stenen paden en terrassen op de dijk;
-    Aanleg van steiger.

De volgende investeringen staan gepland voor 2024:
-   Het plaatsen van bankjes op de veerstoep en een shipfinder aan het einde van de steiger;
-   Afronden van het resterende tegel - en asfaltwerk.

Ossenisse: Zoet & Zout
Ossenisse/Kreverhille: Zoet & Zout richt zich op het verbinden van het dorp met de omliggende natuur en het creëren van natuurbeleving, met respect voor de rust en de ruimte. Uit gesprekken met de dorpsbewoners kwam naar voren dat Ossenisse natuurbeleving hoog in het vaandel heeft staan. Door het rauwe en uitdagende karakter van het gebied te benadrukken, wordt het extra aantrekkelijk voor fijnproevers en avonturiers, die komen voor authentieke ervaringen en unieke natuurbelevingen.

De volgende investeringen zijn in Ossenisse gerealiseerd:
-    Trap en uitkijksteiger;
-    Stenen paden en terrassen  op dijk.

De volgende investeringen staan gepland voor 2024:
-    Het plaatsen van vitrinekasten op de steiger.
-    Afronden van het resterende tegel- en asfaltwerk.

Kreverhille
In Kreverhille voorzien we minimale ingrepen. Het aanleggen van een nieuwe trap en parkeerplaats. In het voorjaar van 2024 stemmen we een laatste keer met de bewoners af of deze ingrepen wenselijk zijn. Dit bepaalt of we de ingrepen al dan niet uitvoeren.

Baalhoek
In Baalhoek is het definitieve schetsontwerp klaar. De vervolgstappen zijn het aanvragen van de omgevingsvergunning en aanduiden van een aannemer. Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni 2024.

Paal
In Paal is een schetsontwerp klaar. We starten hiervoor een planprocedure op. Realisatie - indien alles goed verloopt - vindt ten vroegste plaats in 2025.

 

lgo's eu subsidiesLogo regiodeal