Telefonisch contact

Algemeen telefoonnummer gemeente Hulst: 14 0114
Vanuit het buitenland: 0031 114 38 90 00
De gemeente Hulst is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Spoed buiten kantoortijden
Spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: telefoonnummer (0114) 38 92 89
Hierbij dient het te gaan om directe gevaarsituaties in straten en/of plantsoenen of overlast ten gevolge van storingen in de riolering.

WhatsApp
06 13 32 33 99
Dit telefoonnummer is enkel bedoeld voor WhatsApp.
Het is niet mogelijk het nummer te bellen of een SMS te sturen.

Milieuklachten
Voor het melden van milieuklachten over bv. geluidshinder en bodemverontreiniging kunt u tijdens en na werktijden contact opnemen met de Zeeuwse Milieuklachtenlijn op telefoonnummer (0118) 41 23 23.