Opvang vluchtelingen

Flexibele huisvestingslocatie Spoorweg, CNO en opvang Oekraïense vluchtelingen

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds voortdurende oorlog.
Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een deel van deze vluchtelingen op te vangen. Ook de gemeente Hulst doet dat.
De regie in eigen handen houden vinden we belangrijk. Daarom bereiden we aan de Spoorweg in Hulst een tijdelijke duurzame opvanglocatie voor.

Op dit moment vangen we 35 asielzoekers op in de crisisnoodopvang in Reynaerland in Hulst.
Daarnaast verblijven momenteel in onze gemeente circa 130 vluchtelingen uit Oekraïne. Wij bieden hen opvang op verschillende locaties.