Raadscommissies vergaderen

Op donderdag 16 december 2021 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 29 november 2021    Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 30 november 2021    Raadscommissie Ruimte
Woensdag 1 december 2021      Raadscommissie Samenleving
Donderdag 2 december 2021    Raadscommissie Middelen

In verband met de coronamaatregelen vinden de commissievergaderingen digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via www.gemeentehulst.nl en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 16 december 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 8 december 2021.


De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.