Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

De nieuwe gemeenteraad van Hulst werd op woensdag 30 maart 2022 geïnstalleerd. Deze mensen zullen u tot 2026 vertegenwoordigen in de Hulster gemeenteraad. Zij hebben allen de eed cq. belofte afgelegd. De volgende 21 personen werden geïnstalleerd als raadslid:

Algemeen Belang Groot Hulst:    Jean-Paul Hageman, Gino Depauw, Jos de Block, Marina Strooband,  Merten Broekaart, Jelle Roelands en Toon Maas
CDA:                                                  Denis Steijaert, Karel Martinet, Piet van de Kerkhove, Carry Nijskens
Groot Hontenisse Hulst:               Frank van Driessche, Paul van Kerckhoven en Luc Mangnus
PvdA:                                                 Rob Lambert en Jessica van Sikkelerus
HulstPlus:                                        Jos van Eck en Eugène Verstraeten
VVD:                                                  Clen de Kraker
Forum voor Democratie:               Fred Walravens
D66:                                                  Pieter de Bruijn

Kandidaat-wethouders
Door de coalitiepartijen zijn als kandidaat-wethouder de volgende personen naar voor geschoven:

Algemeen Belang Groot Hulst:    Jean-Paul Hageman (1 fte)
Algemeen Belang Groot Hulst:    Gino Depauw (0.8 fte)
CDA:                                                  Denis Steijaert (1 fte)
Groot Hontenisse Hulst:               Luc Mangnus (0,8 fte)
VVD:                                                  René Ruissen (0,6 fte)

Wanneer een raadslid tot wethouder wordt benoemd, moet hij/zij de raadzetel opgeven. Deze zetels worden na benoeming van de wethouders ingevuld door de volgende kandidaat van die partij. Daarbij is de rangorde zoals vastgesteld door het centraal stembureau bepalend.
De eerstvolgende personen in die rangorde van de beoogde coalitiepartijen zijn: Dave de Waal, Marina Eckhardt, Wim Verdurmen en Tom Willaert.
Deze vier personen moeten nog kenbaar maken of zij hun benoeming wensen te aanvaarden. Wanneer zij dat niet wensen, dan komt de volgende op de lijst van rangorde aan bod.

Op 21 april 2022 vindt de raadsvergadering plaats tijdens welke de wethouders worden benoemd en de bovengenoemde vier raadsleden worden geïnstalleerd.
Ook komen in deze vergadering allerlei praktische zaken aan bod, zoals het reglement van orde van de gemeenteraad, de invulling van de raadscommissies, de gemeenschappelijke regelingen, etc. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en begint om 19.30 uur. De vergadering is openbaar en ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl