Raadscommissies vergaderen

Op donderdag 16 februari 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Dinsdag 31 januari 2023        Raadscommissie Ruimte
woensdag 1 februari 2023    Raadscommissie Samenleving
Donderdag 2 februari 2023    Raadscommissie Middelen

De Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van maandag 30 januari 2023 komt te vervallen.

U kunt de vergaderingen bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen om 19.30 uur.

De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het presidium op donderdag 9 februari 2023. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.