Subsidieregeling Zeeland in stroomversnelling

Op 25 oktober 2023 organiseert Provincie Zeeland en Impuls Zeeland een informatiesessie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Dockwize aan de Edisonweg 41b in Vlissingen. Aanvang 14.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst vertellen de organisatoren over de subsidieregeling. Daarbij krijgt u praktische handvatten die u helpen bij het schrijven van een goede aanvraag. Ook is er informatie over het digitaal indienen van de aanvraag.

Waarvoor subsidie aanvragen?
Subsidie is mogelijk voor demonstratie- en proefprojecten. Het moet gaan om projecten waarmee ondernemers - zowel nieuwe als verbeterde - producten, processen of diensten kunnen testen in omgevingen die representatief zijn voor toekomstig gebruik. Ook is subsidie mogelijk voor haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen.

Voor wie is de subsidieregeling?
Voor een aanvraag is een samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen nodig. Daarbij moeten tenminste één onderneming en één kennispartij werkzaam zijn binnen een van de volgende thema’s: havens & logistiek, industrie & onderhoud, water & energie, vrijetijdseconomie, agrofood & seafood of zorg.