Subsidieregeling "Zeeland in stroomversnelling"

Komen tot een duurzame economische structuurversterking van Zeeland is het gezamenlijke doel van de Provincie en het Rijk. Dat is vertaald in het investeringsprogramma “Zeeland in Stroomversnelling”. Er is in totaal één miljoen euro subsidie beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 6 september tot en met 8 november 2019.

De provincie Zeeland wil de Zeeuwse economie verder versterken door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in de provincie staan daarbij centraal. Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren, zoals de kennis- en innovatienetwerken, maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. De subsidieregeling “Zeeland in Stroomversnelling” stimuleert deze netwerken en samenwerkingsverbanden tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. Door het aanjagen van deze onderzoeken en projecten wordt innovatie gestimuleerd, kennis gebundeld en samenwerking in de sector gestimuleerd.

Wilt u advies op maat en hulp bij uw aanvraag voor een subsidie “Zeeland in Stroomversnelling”? Kom dan naar de informatiebijeenkomst. Die vindt plaats op vrijdag 25 september 2019 in Dockwize te Vlissingen. Specialisten die deze en andere regelingen kennen helpen u graag verder met uw ideeën!

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnellinghttp://www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling