Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen. Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt, evenementen of snuffelmarkt wilt, neem dan contact op met de gemeente Hulst.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een standplaatsvergunning hangen onder andere af van:

  • het soort activiteit waarvoor u een standplaatsvergunning aanvraagt
  • de omvang en het doel van de activiteit
  • de plaats en tijdstip van de activiteit
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • het bestemmingsplan
  • het straatbeeld

Bijzonderheden

Wetten

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Aanpak

Wilt u een standplaatsvergunning aanvragen, neem dan contact op met de gemeente.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.