Verbreding financiering bedrijven Zeeuwse vrijetijdseconomie

Sinds 2020 kunnen bedrijven in de Zeeuwse verblijfsrecreatie een lening uit het Fonds Verblijfsrecreatie aanvragen bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland. De afgelopen jaren vroegen diverse bedrijven in de verblijfsrecreatie deze lening aan voor de doorontwikkeling van hun bedrijf. Vanaf nu kunnen mkb-bedrijven in de branches verblijfsrecreatie, dagattracties en waterrecreatie gebruik maken van deze unieke financieringsmogelijkheid.  

Financiering voor bedrijven in de vrijetijdseconomie  
Toerisme is een topsector voor de Zeeuwse economie. Om te werken aan een gebalanceerde en sterke vrijetijdssector is het toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 vormgegeven. Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland verstrekt leningen voor de kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming van bedrijven in de vrijetijdssector en draagt daarmee bij aan het toekomstbeeld Bestemming 2030. Mkb-bedrijven kunnen een lening aanvragen om te investeren in hun toekomstplan. Denk aan plannen voor energietransitie, innovatieve conceptontwikkeling, circulair bouwen of natuur- en landschapsontwikkeling.  

Kansen voor ondernemers
Het fonds biedt bedrijven verschillende voordelen. Door de beschikbare financiering kunnen plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod versneld gerealiseerd worden. Daarnaast kan de lening uit het fonds gecombineerd worden met andere vormen van financiering waardoor de slagingskans van de financieringsaanvraag sterk toeneemt.

Inspelen op de marktbehoefte  
In 2023 is er een pilot uitgevoerd om de financieringsbehoefte in de markt te onderzoeken. Bedrijven die eerder niet in aanmerking kwamen voor het fonds namen hieraan deel. De beschikbare middelen voor de pilot zijn ingezet om in een korte periode verschillende bedrijven te helpen bij de realisatie van hun toekomstplan: van verduurzaming en conceptontwikkeling bij een hotel tot de realisatie van een bezoekerscentrum.  Hiermee is de pilot succesvol afgerond en kan het fonds voor een bredere groep ondernemers opengesteld worden.  

Samenwerking met financiers
Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland wordt uitgevoerd door Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisatie HISWA-RECRON en banken. In totaal bedraagt het Fonds 6 miljoen euro waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van Impuls Zeeland.