Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Evenement organiseren

Een evenement is een voor het publiek openbaar toegankelijke vermakelijkheid. Voor het organiseren van een evenement is afhankelijk van de grootte en de impact een vergunning of een melding nodig.

De gemeente Hulst kent twee soorten evenementen:

 • Vergunningplichtig evenement.
 • Meldingsplichtig evenement.

Voorwaarden

Vergunningplichtig evenement

U moet de evenementenvergunning uiterlijk acht weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd.

De gemeente let bij een aanvraag op de volgende punten:

 • algemene veiligheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid;
 • al dan niet schenken van alcohol;
 • mogelijk geluidsoverlast;
 • mogelijk afsluiten van wegen;
 • mogelijkheid om te parkeren;
 • of u objecten plaatst en zo ja, welke.

Over de toe- of afwijzing van de evenementenvergunning ontvangt u een brief. Daarin staan ook de voorwaarden waar u zich aan moet houden.

Meldingsplichtig evenement

Een evenement is meldingsplichtig wanneer het evenement voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het evenement duurt niet langer dan één dag;
 • Er wordt na 21:00 uur geen muziek meer ten gehore gebracht;
 • Het evenement eindigt om uiterlijk 00:00 uur;
 • Het evenement is er niet mede of hoofdzakelijk op gericht om bezoekers van buiten de wijk c.q. kern te trekken;
 • Tijdens het evenement worden geen doorgaande wegen afgesloten;
 • Het evenement vindt niet plaats in een (tijdelijk) bouwwerk zoals een tent of een schuur / loods;
 • Het evenement wordt niet in of nabij een milieu- en/of natuurbeschermingsgebied gehouden;
 • Het evenement is geen circusvoorstelling.

U moet de aanvraag meldingsplichtig evenement uiterlijk vier weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt aanvragen. Een aanvraag is pas ingediend op het moment dat alle documenten volledig zijn ingevuld en alle benodigde informatie is ingeleverd. Na ontvangst van een volledige aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met de standaardvoorwaarden waar u tijdens het evenement aan moet voldoen.

Aanmelding vergunningplichtige evenementen

Om in een vroegtijdig stadium politie-inzet te kunnen garanderen tijdens vergunningplichtige evenementen is het van belang dat u uw evenement voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het evenement meldt bij de gemeente. Na aanmelding wordt uw evenement meegenomen in de regionale afstemming van evenementen en in de planningen van politie-inzet tijdens evenementen. Wanneer uw evenement niet voor de genoemde datum is aangemeld, kan dit betekenen dat de organisator extra security moet inzetten tijdens het evenement om de openbare orde te garanderen. Let op het aanmelden van uw evenement geldt niet als vergunningaanvraag.

Kosten

De kosten voor deze vergunning hangen af van de complexiteit en samenstelling van het evenement.

De leges bedragen:

Soort evenement 2019  

Groot evenement

€ 110,30  

Vergunningplichtig evenement waarbij advies van politie nodig is

€ 55,15  

Vergunningplichtig evenement waarbij geen advies van politie nodig is:

€ 27,55  

Meldingsplichtig evenement

gratis  

Aanvraag

Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

U kunt uw kennisgevingsformulier digitaal indienen, met en zonder DigiD.

Logo DigiD

 

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.