Haven- en kaaigelden

De gemeente kan haven- en kaaigelden heffen.
Onder de naam “havengeld” wordt een recht geheven voor het telkens met vaartuigen binnenkomen/verblijven in de voor de openbare dienst bestemde haven in Walsoorden.

Onder de naam “kaaigeld” wordt een recht geheven voor het tijdelijk gebruik van de voor de openbare dienst bestemde kade of wal van de haven in Walsoorden om goederen in vaartuigen te laden of te lossen.

Kosten
De kosten hiervan verschillen onder andere per type vaartuig en per ton eenheid of oppervlakte in m2.

Aanvraag
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Bezwaar & beroep
U kunt bezwaar maken tegen de haven- en kaaigelden. Dit moet u binnen zes weken doen.

Vragen?
Heeft u vragen over haven- en kaaigelden? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Inulst.

Verdere informatie
U kunt voor verdere informatie ook zoeken naar de verordening haven- en kaaigelden met de juiste postcode op de website https://lokaleregelgeving.overheid.nl/zoeken