Marktstandplaats aanvragen

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

U vraagt een vergunning voor en marktstandplaats digitaal aan via het aanvraagformulier Aanvragen Marktstandplaats.

U heeft minimaal nodig:

  • Bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel
  • Bewijs van een WA-verzekering

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.