Start een bedrijf aan huis

Wilt u een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit aan huis uitoefenen? Dan moet dit passen binnen het bestemmingsplan. Past het niet, dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Wilt u een beroep- of bedrijfsmatige activiteit starten in uw woning of in een daarbij behorende aan- of uitbouw, dan kunt u de regels opgenomen in het bestemmingsplannen raadplegen. Zo mag bijvoorbeeld maximaal 25m² in uw woning of bijgebouw in gebruik worden genomen voor de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit. Detailhandel is niet toegestaan. Ook bedrijvigheid die vergunnings- of meldingsplichtig is op grond van de Wet milieubeheer, mag niet.

De voorwaarden voor een bedrijf aan huis leest u op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze site zoomt u in naar uw adres. En u vindt dan alle informatie over uw perceel.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl
Maar heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Inulst.