Start een bed & breakfast

Als u een bed & breakfast wilt starten, zijn enerzijds het bestemmingsplan van belang en anderzijds de regels welke in de gemeente Hulst gelden voor bed & breakfasts.

Een bed & breakfast mag niet overal. Het moet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Past het niet dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Om een vergunning voor een bed & breakfast te krijgen zijn voorwaarden van toepassing. Bed & breakfast is toegestaan wanneer de hoofdfunctie wonen blijft. De eigenaar van de woning ook uitbater is van de bed &breakfast. Ook mogen er maximaal zes personen gelijktijdig verblijven met een maximum verblijfsduur van vier weken. Met deze regels wordt de kwaliteit en het kleinschalig karakter gewaarborgd.

Alle regels kunt u lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze site zoomt u in naar uw adres. En u vindt dan alle informatie over uw perceel.

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via www.omgevingsloket.nl
Maar heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Inulst.

 

Start Bed & Breakfast