Reclamebelasting

Scroll naar

Zie ook deze formulieren

De gemeente kan reclamebelasting heffen. Deze belasting heft de gemeente over reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is. Denk hierbij aan een bierreclame aan de gevel van een café of een billboard.

Belangrijk om te weten is dat:

  • het belastinggebied betreft: het gebied dat omstoten wordt door de grenzen van de gemeentelijke buurten Binnenstad Hulst, Absdaalseweg en Zoetevaart
  • de berekening: hoe groter de reclame uiting hoe hoger het tarief. Het belastingtarief is ingedeeld in een aantal categorieen waarbij een progressief tarief gehanteerd wordt.
  • de gemeente geen onderscheid maakt tussen particuliere en openbare grond
  • u meestal ook een omgevingsvergunning nodig heeft om reclame te plaatsen
  • u voor reclame boven grond van de gemeente ook precariobelasting moet betalen

U kunt voor verdere informatie ook zoeken naar de verordening reclamebelasting met de juiste postcode op de volgende website: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/zoeken

Aanpak

U kunt u uw aangifte reclamebelasting indienen via het aangifteformulier reclamebelasting.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt

Let op: De verplichting tot betalen wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Adresgegevens

Toon op de kaart Grote Markt 24 
4561 EB Hulst

14-0114

0114-314627

www.gemeentehulst.nl