Ondernemersborrel

Contacten zijn in het bedrijfsleven belangrijk. Ervaringen en ideeën uitwisselen, dat zorgt voor inspiratie en geeft ook antwoorden op vragen. Dat vindt ook wethouder van economie Denis Steijaert. Daarom was hij deze week present op de ondernemersbijeenkomst in Hulst. Hij sprak daar zijn grote waardering voor de lokale ondernemers uit. “Jullie zijn de motor van de Hulster economie”, aldus de wethouder. 

Het bestuursprogramma voor de periode tot 2026 werd gepresenteerd. Dat is een ambitieus plan. Voor de aanwezige ondernemers waren het toeristisch ontwikkelplan, het ondernemersloket en de aanleg van glasvezel aansprekende onderwerpen. De ambitie om samen te werken aan een vitale binnenstad omarmde iedereen. De toezegging om nieuwe sfeerverlichting te realiseren, kon op enthousiasme rekenen.  
Wethouder Steijaert vertelde ook over het Grenspark Groot Saeftinghe. Daarin slaan de haven, landbouw en natuur de handen ineen. Dat gaat een grote boost geven aan onze gemeente op economisch en toeristisch gebied. Wethouder Steijaert pleitte verder voor een regionale trekpleister en een grote slechtweer voorziening. Verder vertelde hij over het plan om een nieuw economisch platform op te richten. Bedoeling is dat zowel ondernemers uit de binnenstad en het buitengebied -  uit alle sectoren - gezamenlijk meedenken bij de nieuwste ontwikkelingen in onze gemeente.
“Samenwerken, stimuleren en activeren van ondernemers zorgt ervoor dat we kunnen groeien als gemeente. Meer inwoners, woningbouw en bedrijvigheid maakt dat we onze leefbaarheid verder versterken. Hulst heeft een geweldige toekomst en dat gaan we uitstralen en laten zien!”