Aanvragen aanwezigheidsvergunning speelautomaten

Een gokautomaat, zoals een fruitautomaat, is een kansspelautomaat. Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. 

Voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning voor een of meer kansspelautomaten moet de eigenaar van de kansspelautomaten een aanvraag indienen namens de exploitant van de horecazaak.

Een aanwezigheidsvergunning kan worden aangevraagd voor één kalenderjaar of voor onbepaalde tijd.

Kosten

Vergunning voor één kalenderjaar:

  • Eerste kansspelautomaat: € 56,50
  • Tweede (en elk volgend) kansspelautomaat: € 34,00

 Vergunning voor onbepaalde tijd:

  • Eerste kansspelautomaat: € 226,50
  • Tweede (en elk volgend) kansspelautomaat: € 136,00

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

De vergunningsaanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de kansspelautomaten namens de exploitant van de horecalokaliteit.  De eigenaar van de kansspelautomaten moet in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit (Ksa).

U vraagt een aanwezigheidsvergunning voor een speelautomaat aan via het Aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning speelautomaten

Tijdens het invullen van het aanvraagformulier moet u een formulier downloaden. Dit formulier met u laten invullen door de horeca-exploitant.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.