Festiviteit horeca organiseren

U wilt in uw horecagelegenheid een festiviteit organiseren waar bijvoorbeeld een zanger, bandje of DJ muziek komt maken. Dit kan, maar u dient de gemeente hiervan in kennis te stellen. Dit is nodig omdat de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, overschreden worden. 

U mag maximaal 6 dagen per jaar deze geluidsnormen overschrijden. Voorwaarde is dat deze festiviteit binnen moet plaatsvinden.  

De in kennis stelling doet u minstens 14 dagen voor  aanvang van de festiviteit. 

 

Kosten

Aan deze melding zijn geen kosten verbonden.

Termijn

Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

 

Aanpak

U meldt een incidentele festiviteit via het meldingsformulier incidentele festiviteiten