Ontheffing alcoholwet aanvragen

Zie ook deze formulieren

Als u in een gebouw of openbare ruimte zwak-alcoholische drank wilt schenken tijdens een bijzonder moment, dan heeft u een ontheffing nodig. Met een vergunning of ontheffing mag u zwak- alcoholische drank schenken. De bijzondere gelegenheid komt niet regelmatig voor en is vrij voor publiek toegankelijk. Voor het serveren van sterke drank wordt nooit een vergunning of ontheffing gegeven

Voorwaarden

  • Er mag alleen zwak alcoholhoudende drank worden geschonken: de drank mag niet meer dan 15% alcohol bevatten.
  • Het schenken van alcoholhoudende drank kan alleen bij een bijzondere gelegenheid die af en toe voorkomt met een ontheffing Alcoholwet.
  • De bijzondere gelegenheid wordt getoetst in relatie tot de normale bedrijfsvoering. De gelegenheid moet zo bijzonder zijn, dat er sprake is van een afwijkende activiteit.
  • De ontheffing kan maximaal 10 keer per jaar worden afgegeven.
  • De alcoholverstrekking moet ondersteunend zijn aan de activiteit en niet het doel zijn.
  • Tijdens de bijzondere gelegenheid moet de persoon, die als leidinggevende op de ontheffing staat, aanwezig zijn.
  • De leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn en mag niet van slecht levensgedrag zijn (Besluit eisen zedelijkheid gedrag Drank- en Horecawet 1999).
  • Als het schenken van alcohol de openbare orde verstoort, kan de ontheffing worden ingetrokken.
  • Ook bij een ontheffing is het verboden om alcohol aan minderjarigen te schenken.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing alcoholwet kost € 12,60.

Bijzonderheden

Wetten

Aanpak

U kunt de ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier.

Bij het formulier moet u de Sociale Hygiëne-verklaring (SVH-verklaring) van de leidinggevende toevoegen. Zonder deze verklaring kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.

 

Logo DigiD