Toeristenbelasting betalen (ondernemers)

Zie ook deze formulieren

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

Kosten

De toeristenbelasting voor het jaar 2023 bedraagt € 0,80 per persoon per overnachting.

De toeristenbelasting voor het jaar 2024 bedraagt € 0,95 per persoon per overnachting.

Bijzonderheden

Wetten

Termijn

Wij reageren binnen 4 weken na uw aangifte toeristenbelasting. In augustus/september ontvangt u de aanslag digitaal.

Aanpak

U moet aangifte doen na afloop van het belastingjaar.

U doet de aangifte toeristenbelasting via het Aangifteformulier Toeristenbelasting.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • uw naam en adres
  • de dagtekening van de aanslag
  • het aanslagnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt

Let op: De verplichting tot betalen wordt niet opgeschort door het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.