Woonstichting Hulst voor derde keer winnaar Atriensis Energieaward

Woonstichting Hulst is voor de derde opeenvolgende keer uitgeroepen tot winnaar van de Atriensis Energieaward. In 2020 is Woonstichting Hulst wederom de corporatie met de beste energieprestatie.

Energiemonitor Atriensis
De Atriensis Energiemonitor 2020 geeft inzicht in de energetische prestaties van woningcorporaties. Meetmiddel is de gemiddelde labelklasse: een optelsom van vóór 1 januari 2015 afgemelde energielabels en ná 1 januari 2015 afgemelde Energie-Indexen. Met 104 deelnemende corporaties en ruim 850.000 woningen een goede benchmark voor de hele sector. Jurgen Pijcke, directeur-bestuurder Woonstichting Hulst: “Goed om te zien dat onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid opnieuw resulteren in de eerste plaats in de Atriensis Energiemonitor.”

Woonstichting Hulst gemiddeld label A
Woonstichting Hulst heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het verbeteren van de energetische prestaties van haar woningen. Dit resulteert in een koppositie met een gemiddelde labelklasse A! Ook in 2020 zijn en worden investeringen gedaan in energetische maatregelen. Hierdoor verbeteren de prestaties verder.

Toekomst
Woonstichting Hulst blijft in de toekomst investeren in duurzaamheid. Jurgen Pijcke: “Naast lagere woonlasten voor onze huurders, levert dit ook een bijdrage aan een beter milieu.”.