Landbouwweg Vogelwaarde

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. In 2023 doen we voorbereidende werkzaamheden. In 2024 leggen we de weg aan.

Voor welk verkeer?
Het zware, doorgaande landbouw- en vrachtverkeer kan de nieuwe weg gebruiken. Zij hoeven dan niet langer door Rapenburg te rijden. Ook een groot deel van de aan- en afvoer van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe kan via die nieuwe weg gebeuren. Ook al het andere doorgaande autoverkeer kan gebruik maken van de weg. De veiligheid en leefbaarheid op Rapenburg verbetert hierdoor sterk.

Wat is er afgelopen tijd gedaan?
Op 14 juni 2022 was er een informatieavond. Daar lichtten wij het ontwerp van de weg toe. Daar hoorden we verschillende wensen en opmerkingen. Die hebben we samen met ingenieursbureau RHDHV verwerkt in het definitieve ontwerp. In dat ontwerp staan de weg, de duikers, de grondwallen en de sloten. De benodigde gronden kochten we ondertussen ook aan.

In het voorjaar 2023 voerden we extra zand aan. Dat was nodig omdat in de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de ondergrond stabiel. In totaal voerden we ruim 40.000 kub grond aan. Dat zijn zo’n 2.000 vrachtwagens. Het zand moet nu inzakken. Dat duurt zes tot negen maanden. Om te bepalen of het zand voldoende is ingezakt, doen we metingen.

Wat is de verdere planning?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker vervangen en verlengen we. Met deze werken is begonnen. We hopen die klus medio oktober 2023 klaar te hebben.

Is er verkeershinder tijdens de werken?
Momenteel vervangen we de duiker bij het Koegat. Dat zorgt voor verkeershinder. Er is er geen verkeer mogelijk tussen Rapenburg en de rotonde van Vogelwaarde. We leiden het verkeer om.
De landbouwweg sluiten we aan op Rapenburg en de Vogelweg. Als we die aansluitingen maken, moeten we die wegen ook tijdelijk afsluiten. Ook dan leiden we het verkeer om.

Hoe heet de landbouwweg?
De landbouwweg krijgt de naam Honoré Kerckhaertweg; vernoemd naar de oprichter van de hoefijzerfabriek. Dat besluit nam het gemeentebestuur op 31 januari 2023.

Bent u benieuwd hoe het eruit gaat zien?
Klik hier om een filmpje te bekijken met hoe het eruit komt te zien.

 

logo hulst eu