Landbouwweg Vogelwaarde

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. In 2023 doen we voorbereidende werkzaamheden. In 2024 leggen we de weg aan.

Voor welk verkeer?
Het zware, doorgaande landbouw- en vrachtverkeer kan de nieuwe weg gebruiken. Zij hoeven dan niet langer door Rapenburg te rijden. Ook een groot deel van de aan- en afvoer van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe kan via die nieuwe weg gebeuren. Ook al het andere doorgaande autoverkeer kan gebruik maken van de weg. De veiligheid en leefbaarheid op Rapenburg verbetert hierdoor sterk.

Wat is er afgelopen tijd gedaan?
Op 14 juni 2022 was er een informatieavond. Daar lichtten wij het ontwerp van de weg toe. Daar hoorden we verschillende wensen en opmerkingen. Die hebben we samen met ingenieursbureau RHDHV verwerkt in het definitieve ontwerp. In dat ontwerp staan de weg, de duikers, de grondwallen en de sloten. De benodigde gronden kochten we ondertussen ook aan.

Wat doen we nu als eerste?
Als eerste gaan we extra zand aanvoeren. Dat is nodig omdat in de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de ondergrond stabiel. In totaal voeren we ruim 40.000 kub grond aan. Dat zijn zo’n 2.000 vrachtwagens. Op maandag 13 maart 2023 beginnen we met de aanvoer van het zand. We verwachten dat we midden mei 2023 klaar zijn met het aanvoeren van het zand. Daarna moet het zand inzakken. Dat duurt zes tot negen maanden. Om te bepalen of het zand voldoende is ingezakt, doen we metingen.

Wat is de verdere planning?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Dat doen we in de maanden mei tot en met augustus 2023. Als we de duiker bij het Koegat vervangen, is er wel verkeershinder. Daarover informeren we u later.
In januari 2024 gaan we starten met de aanleg van de weg. Dat duurt ongeveer zes maanden.

Verwachten we verkeershinder tijdens de werken?
Tijdens de aanvoer van het zand is er weinig overlast. Alle verkeer is mogelijk.
De vrachtwagens die het zand aanvoeren, verlaten voor de bebouwde – ter hoogte van de watergang – de weg.
Met het eerste zand maken we een plateau. Daarom moeten de eerste vrachtwagens achteruit indraaien. Dit zorgt voor enige verkeershinder. Verkeersbegeleiders regelen op dat moment het verkeer. Zodra het plateau is aangebracht, kunnen de volgende vrachtwagens vooruit de weg verlaten. Zij rijden de weg op die plaats dan ook weer vanaf het werkgebied weer op (vooruit).

Als we de duiker bij het Koegat vervangen, is er wel verkeershinder. Dan is er geen verkeer mogelijk tussen Rapenburg en de rotonde van Vogelwaarde. We leiden het verkeer dan om.
De landbouwweg sluiten we aan op Rapenburg en de Vogelweg. Als we die aansluitingen maken, moeten we die wegen ook tijdelijk afsluiten. Ook dan leiden we het verkeer om.
De precieze omleidingsroutes en perioden van wegafsluitingen wordt op een later moment bekend gemaakt.

Hoe gaan we de landbouwweg noemen?
De landbouwweg krijgt de naam Honeré Kerckhaertweg; vernoemd naar de oprichter van de hoefijzerfabriek. Dat besluit nam het gemeentebestuur op 31 januari 2023.

Bent u benieuwd hoe het eruit gaat zien?
Klik hier om een filmpje te bekijken met hoe het eruit komt te zien.

 

logo hulst eu