Landbouwweg Vogelwaarde

Met het aanleggen van een landbouwweg ten oosten van wordt een knelpunt voor het landbouwverkeer opgelost. Er wordt een vlottere en veiligere verbinding gerealiseerd met een betere toegankelijkheid voor de landbouwbedrijven en bijbehorende percelen. Met de aanleg van de weg treedt een grotere verbetering van de verkeersveiligheid op door ontvlechting van landbouwverkeer en langzaam verkeer. De nieuwe weg heeft een gunstig effect op de leefbaarheid in Vogelwaarde en met name op de Rapenburg.

logo hulst eu