Week van de circulaire economie

Deze week is het de negende editie van De Week van de Circulaire Economie. ‘De Week’ is een terugkerend evenement, met als doel: het vergroten van bewustwording en het aanmoedigen van nieuwe ideeën op het gebied van circulariteit.

Circulaire economie
Een circulaire economie is een duurzame economie waarin afval niet bestaat. We gebruiken grondstoffen steeds opnieuw. Komt een product aan het einde van zijn levensduur? Dan zamelen we verschillende afvalstromen gescheiden in en verwerken dit tot nieuwe grondstoffen.

Nederland circulair in 2050
We werken steeds meer toe naar een circulaire economie. Het programma ‘Nederland circulair in 2050’ heeft als doel dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft.

Duurzaam ondernemen in de gemeente Hulst
In deze week lichten enkele ondernemers in de gemeente Hulst toe wat zij doen op het gebied van circulaire economie. Het doel hiervan is dat andere organisaties of starters hiervan leren en ook zelf aan de slag gaan met circulaire economie.

Poppe Installatietechniek
Jan Snel
Bij Wies & Co
De Ketchupfabriek