Burgemeester

Burgemeester Ilona Jense-van Haarst

Mevrouw Ilona Jense-van Haarst
Burgemeester
Telefoonnummer 14 0114
i.jense@gemeentehulst.nl

Portefeuille

 • Gemeentelijke wetgeving
 • Volksgezondheid
 • Openbare orde & veiligheid
 • Cybercrime
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Grensoverschrijdende en regionale samenwerking
 • Communicatie
 • Handhaving
 • Burgerzaken
 • Kabinetszaken
 • Personeel & Organisatie
 • Vluchtelingenbeleid

 

Hoofdberoep

Burgemeester van Hulst sinds oktober 2022

 

Openbare betrekkingen

 • Voorzitter EGTS Linieland van Waas en Hulst
 • partner GeoPark Schelde Delta (vanuit EGTS)
 • Voorzitter Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen
 • AB-lid Veiligheidsregio Zeeland
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (landelijk)
 • bestuurslid Scheldemondraad

Nevenfuncties (ambtshalve)

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • Beschermvrouw Matthaus Passion Hulst

Nevenfuncties (privé)

-

 

Openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.