Infobijeenkomst: Wat is agroforestry?

Bij agroforestry combineert de boer de teelt van bomen of struiken met landbouwgewas of het houden van vee op eenzelfde perceel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de combinatie van akkerbouw, grasland (voor vee) of groenteteelt met noten- of fruitbomen. Elke activiteit zorgt voor inkomsten. Die maken het bedrijf extra weerbaar. Maar er zijn nog meer voordelen. Zo zorgt agroforestry er voor dat erosie vermindert. Het zorgt ook voor een betere vruchtbaarheid van de bodem en een betere waterhuishouding. Ook draagt het bij aan de biodiversiteit.  
Agroforestry groeit snel in populariteit. Het is een veelbelovende vorm van landbouw.

Kansen, uitdagingen en knelpunten
Agroforestry is relatief nieuw. Het past nog niet altijd binnen de geldende regels. Het Agroforestry netwerk Zeeland en de ZLTO organiseren daarom een voorlichtings- en dialoogsessie. Daarin bespreken ze de kansen, uitdagingen en knelpunten. Daarbij is zowel aandacht voor de praktische als de beleidsmatige kant. De bijeenkomst is voor boeren, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Voorlichting en dialoog
De bijeenkomst is op dinsdag 23 april 2024 in de Helenahoeve, Helenaweg 1 in Biervliet. De bijeenkomst begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur) en duurt tot 16.30 uur.
Aanmelden is gewenst. Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Piet Rombouts, via e-mail Piet@RomboutsAgroeco.nl of telefoonnummer 06-15108084.