De heer drs René Ruissen

De heer René Ruissen

Wethouder (0,75 fte)
(0114) 38 91 28
R.Ruissen@GemeenteHulst.nl

5e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Gebiedsontwikkeling Perkpolder (voorzitter AVA)
 • Gezondheidszorg
 • GGD
 • Welzijn & zorg
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdhulp

Wijkwethouder

Binnenstad Hulst, De Linie, Hulst-Zuid en Dullaert

Politieke partij

VVD

Hoofdberoep

Wethouder sinds 2018

Openbare betrekkingen

 • Voorzitter AVA Perkpolder Beheer
 • AB-lid GGD
 • Bestuurslid Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland
 • Lid stuurgroep Integrale Ouderenzorg Zeeland
 • Lid Zeeuwse Zorg Coalitie
 • Lid Stuurgroep Proeftuin Zeeland (voorheen Vaart in Veiligheid)

Nevenfuncties

 

 

De openbare betrekkingen en/of nevenfuncties zijn onbezoldigd, tenzij anders vermeld.