Welke inventarissen kunt u opvragen?

De gemeente Hulst heeft in 2022 een nieuw collectiebeheersysteem aangeschaft, genaamd Atlantis. Met dit systeem is het mogelijk om inventarissen digitaal in te zien en online archiefonderzoek te doen met reeds gedigitaliseerde archiefstukken. De online lancering van Atlantis staat gepland voor het begin van 2023. Tot die tijd is het mogelijk om inventarissen op te vragen via archief@gemeentehulst.nl.

•    Inventaris van het Stadsarchief Hulst (1270 – 1794)
•    Inventaris van het Stadarchief Hulst Franse tijd (1794 – 1815)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Hulst (1815 – 1970)
•    Inventaris van het Notarieel archief (1916 – 1925)
•    Inventaris van het Archief Hulster Ambacht (1242 – 1795)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Hontenisse (1796 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Hontenisse (1936 – 1970)
•    Inventaris van de Heerlijkheid Sint Jansteen (1656 – 1800)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Sint Jansteen (1795 – 1920)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Sint Jansteen (1920 – 1970)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Clinge (1790 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Clinge (1940 – 1970)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Graauw & Langendam (1796 – 1970)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Stoppeldijk (1792 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Ossenisse (1796 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Hengstdijk (1807 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Boschkapelle (1796 – 1936)
•    Inventaris van het Gemeentearchief Vogelwaarde (1936 – 1970)
•    Inventarissen van de parochies:
o    Archief van de rooms-katholieke parochie Boschkapelle (1752 – 1976)
o    Archief van de rooms-katholieke parochie Clinge
o    Archief van de rooms-katholieke parochie Hulst (1691 – 1994):
       - Archief van de pastoor en het kerkbestuur van de parochie van de Heilige Willibrordus te Hulst (1691 – 1994)
       - Archief van de armmeesters, het armbestuur en de caritas van de parochie van de Heilige Willibrordus te Hulst (1716 – 1992)
       - Archief van de deken van het dekenaat van het Zeeuwse Deel van het Bisdom Gent en het dekenaat Hulst van het Bisdom Breda (1833 – 1970)
       - Archief van de Vincentiusvereniging afdeling Hulst (1871 – 1965)

Het gemeentearchief van de huidige gemeente Hulst vanaf 2003 is nog niet openbaar. Ook de Burgerlijke Stand is onderdeel van ons archief, waarvan de openbare geboorte-, huwelijk- en overlijdensakten in te zien zijn op www.zeeuwengezocht.nl.

Tips om online archiefonderzoek te doen op het gebied van genealogie:
•    Centraal bureau genealogie: www.cbg.nl
•    www.familysearch.org
•    www.archieven.nl